پنجشنبه 18 اسفند 1390-0:21

آخر دنیا،چهاردانگه

این جا افغانستان جنگ زده نیست،چهاردانگه خودمان است؛ریزش کوه راه ارتباطی مردم روستای زکریاکلا را مسدود کرده و اهالی مجبورند از سوراخی به قطر 40 سانتی متر عبور کنند!/برای رای گیری که وارد روستا شدیم همه گلایه داشتند که چرا کسی به دادشان نمی رسد و این نماینده ها که جز اینکه به فکر جیب و منفعت خود باشند کاری دیگری نمی کنند!


مازندنومه؛خبر ارسالی کاربران،محمد جواد اکبری:بیش از دو هفته است که ریزش کوه،راه ارتباطی روستای زکریا کلای بخش چهاردانگه را مسدود کرده است.

 با گذشت این ایام و حتی با بازدید بخشدار و برخی مسئولان،این جاده همچنان مسدود است و مردم مجبورند از سوراخی به قطر 40 سانتی متر عبور کنند.

نکته جالب این که در این شرایط هیئت اجرایی انتخابات،همراه صندوق رای برای جمع آوری آرای مردم روستا حاضر شدند.البته برخی همکاران هم در بعضی نقاط برای جمع آوری فقط سه رای چندین کیلومتر راه را  با پای پیاده  ، عبور از رودخانه گذشتند.

برای رای گیری که وارد روستا شدیم همه گلایه داشتند که چرا کسی به دادشان نمی رسد و اذعان  داشتند که فقط به عشق رهبرشان به پای صندوق های رای آمدند وگرنه این نماینده ها که جز اینکه به فکر جیب و منفعت خود باشند کاری دیگری نمی کنند!

حالا بیا این پیرمرد ها و پیرزن ها و جوانان محل رو ببین که هیچ امکاناتی ندارند ولی می آیند و لبیک می گویند فرمان رهبرشان را و آن طرف کاخ نشینان و بالا شهری ها و افراد بی درد که  هر چه بخواهند دارند ولی برای حمایت از کشورشان نمی آیند ، آخرش هم  آنهایی را که به عشق کشور و رهبرشان آمدند ، افرادی بی سواد و یا افرادی که هیچ نمی دانند می پندارند.

یاد یک شعر نو که در ادبیات دبیرستانم بود افتادم : " خدایا آنها که همه چیز دارند، مگر تو را ، به سخره می گیرند آنهایی را که هیچ ندارند مگر تو را"

کسی هم نیست بیاید در منطقه ای محروم برای این مردم که کارشان جز کشاورزی و دامپروری نیست قدمی بردارد .

من به نوبه خودم که کاربر رایانه هیئت اجرایی صندوق انتخابات بودم وظیفه ی خود دانستم تا گوشه ای از مشکلات منطقه محروم به خصوص این روستا را  به تصویر بکشم  ولی خواهش می کنم شما با حداقل کاری که می توانید انجام دهید یعنی انعکاس این موضوع قدمی بردارید تا این مجلس نشینان و مرفهان بی درد ببینند فقط و فقط گوشه ای از مشکلات مردم را.