يکشنبه 28 خرداد 1391-8:15

دریای خزر به نمایندگان مازندرانی چشم دوخته است

اين روزها به دليل كمبود آب در برخي مناطق استان مازندران، مردم و كارشناسان اولين طرحي را كه زير سوال مي‌برند،طرح انتقال آب درياي مازندران به مناطق كويري است/ از آنجايي كه حساسيت در اين زمينه افزايش يافته،به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مازندران اكنون بهترين مرجع براي پيگيري و پاسخ به اين موضوع هستند.


مازندنومه،دکتر سیف الرضا شهابی:چندی پیش موضوع انتقال آب درياي خزر (مازندران) ازساري به سمنان،‌ قم و كاشان و شيرين كردن آن فكر بسياري از اهالي استان به خصوص نخبگان، صاحب‌نظران و كارشناسان را به خود جلب كرد ، به طوري كه برخي از مازنی ها به‌صور مختلف و در اشكال رسمي و غير رسمي سعي كردند در اين زمينه اظهار نظر كنند و برخي هم موضوع راغيركارشناسانه قلمداد كرده و نسبت به آن انتقاد كردند.

واقعيت اين است كه طرح وصل درياي مازندران از طريق كانال مخصوص به خليج فارس از دوران رياست جمهوري «هاشمي رفسنجاني» مطرح شد و بعد از ايشان هم گاه گاهي اين موضوع زمزمه مي‌شد؛با اين حال كار عملياتي و اجرايي روي آن صورت نگرفت، تا آنكه 28 فروردين امسال رییس جمهوري در سفري يك روزه به ساري و در حضور جمعي محدود از مقام‌هاي اجرايي مازندران كلنگ اين پروژه 2000 ميلياردتوماني را برزمين زد.

اين اقدام در حالي صورت گرفت كه در همان زمان يكي از نمايندگان مردم مازندران در مجلس هشتم گفته بود كه «در لايحه بودجه 91 هيچ رديفي براي چنين طرحي اختصاص نيافته است و دولت هم هيچ پيشنهادي در اين باره نداده است.»


هدف از بيان اين سخن پيشداوري يا قضاوت ناسنجيده نيست و نمي‌خواهم در نفي يا اثبات منافع اين طرح عظيم براي استان مازندران و درسطح كلان و كشوري سخني به گزاف گفته باشم، اما اين انتظار را ازنمايندگان محترم مردم در مجلس نهم كه در ابتداي فعاليت شان قرار دارند،داریم تا كاري كارشناسانه و به‌ دور از حب و بغض و فقط براي حفظ منافع ملي و استان انجام دهند.

چنان چه اين طرح آسيبي به درياي مازندران و استان مازندران وارد نمي‌سازد از آن پشتيباني كنند و بودجه‌اي ويژه را براي پيشرفت سريع‌تر آن اختصاص بدهند.عكس آن هم صادق است، اگر پروژه منفعتي براي استان وکشور در برندارد در مقابل آن بايستند و دلايل مخالفت خود را به صورت كارشناسانه بيان كنند تا شائبه حب يا بغض به‌ وجود نيايد.

واقعيت اين است كه اين روزها به دليل كمبود آب در برخي مناطق استان مازندران، مردم و كارشناسان اولين طرحي را كه زير سوال مي‌برند، همين طرح انتقال آب درياي مازندران به مناطق كويري است.

 از آنجايي كه حساسيت در اين زمينه افزايش يافته ، به نظر مي‌رسد كه نمايندگان مازندران اكنون بهترين مرجع براي پيگيري و پاسخ به اين موضوع هستند.

وظيفه نمايندگي اقتضا مي‌كند كه آنان منافع كلان استاني و ملي را در نظر بگيرند و خداي ناكرده گرفتار مسائل حاشيه‌اي يا اعمال نظرها نشوند.این روزها درياي مازندران به نمايندگان خود در مجلس نهم چشم دوخته است