چهارشنبه 21 تير 1391-17:55

رنگ ِ پریده ي میراث

گزارش تصویری از اوضاع نامناسب  یک اثر قدیمی مازندران که در فهرست آثار ملی ایران هم ثبت شده است.


مازندنومه،محمد حسین ملایی کندلوسی:حمام خزینه ای روستای هزار خال کجور که در فهرست آثار ملی ایران هم قرار گرفته،حال و روز مناسبی ندارد.