جمعه 30 تير 1391-21:55

60 سال ویرانگی

چرا قطعه شهدای 30 تیر1331 بعد از شصت سال همچنان مخروبه است؟/از جمهوری اسلامی که به شهدای وطن توجه خاصی می کند،انتظار می رفت به این قطعه که بخشی ازتاریخ مبارزات سیاسی مردم علیه سلطه خارجی و استبداد داخلی است بیشتر عنایت داشته باشد و برای بازسازی و مرمت آن اقداماتی انجام دهد.


مازندنومه،دکتر سیف الرضا شهابی:امروز سی ام تیرماه 1391 است.شصت سال قبل در چنین روزی یکی از وقایع مهم و سرنوشت ساز در تاریخ سیاسی ایران به وقوع پیوست.

به دنبال تقاضای دکتر مصدق -نخست وزیر وقت- از شاه برای پست وزارت جنگ و امتناع شاه از این درخواست،مصدق استعفا داد و شاه برای یکی از رجال قدیمی به نام احمد قوام حکم نخست وزیری صادر کرد.

مردم ایران خصوصا تهران به این اقدام شاه اعتراض نمودند و تعدادی از طرفداران ملی شدن صنعت نفت این برخورد شاه را با مصدق توطئه ای از قبل برنامه ریزی شده برای ناکام گذاشتن ملی شدن صنعت نفت ارزیابی کردند؛بنابراین کفن پوشان به طرف بهارستان و مجلس شورای ملی به حرکت درآمدند.

نیروهای نظامی به مقابله با حرکت مردم معترض برآمدند و به سوی مردم غیرمسلح آتش گشودند و تعدادی را به شهادت رساندند و جمعی را نیز مجروح کردند،تاجائی که شاه از ترس توسعه اعتراضات مردمی حکم نخست وزیری قوام السلطنه را لغوکرد و مجددا مصدق را به نخست وزیری برگزید و وزارت جنگ که مورد درخواست نخست وزیربود را برعهده او گذاشت تا مردم خاموش شوند و آتش تشنج دامن حکومت سلطنتی را نگیرد.

طرفداران آیت الله کاشانی حرکت مردمی و کفن پوشیدن و ورود آن ها به  خیابان ها را ناشی ازحمایت آیت الله از دکترمصدق و ملی شدن صنعت نفت دانستند تاجائی که مدعی شدند اگر دعوت آقای کاشانی ازمردم نبود هرگز کفن پوشان فرش خیابان ها را پرنمی کردند.

    25 تن ازشهدای 30 تیر 1331 که اکثر آن ها جوانان 18 ساله تا 32 ساله بودند به استثنای یک نفرکه بالای 50 سال سن داشت در قطعه ای از قبرستان "ابن بابویه"به خاک سپرده شدند.

در زمان حکومت شاه انتظار نبود به این قطعه توجه شود و برای رژیم گذاشته بهتر آن بود که این شهدای راه وطن به فراموشی سپرده شوند،به همین خاطر بعد از مدتی این قطعه متروکه شد و فقط جمعی از مردم برسرقبرشان می رفتند و فاتحه ای می خواندند. به تدریج در گذشت ایام ازسال 1331 تا زمان پیروزی انقلاب و در دوران حکومت شاه سنگ قبرها شکسته شد .

سخن این جاست که از جمهوری اسلامی که به شهدای وطن توجه خاصی می کند ، انتظار می رفت به این قطعه که بخشی ازتاریخ مبارزات سیاسی مردم علیه سلطه خارجی و استبداد داخلی است بیشتر عنایت داشته باشد و برای بازسازی و مرمت آن اقداماتی انجام دهد.

متاسفانه در این زمینه هیچ حرکتی انجام نگرفته و کسانی که این روزها به قطعه مزبور سرمی زنند ، مشاهده می کنند که در مکان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد.

 انتظار آن است برای این قطعه بنائی یادبود احداث شود،به طوری که از فاصله دور هم قابل تشخیص باشد و علاقه مندان مجبور نباشند ازاین و آن سئوال کنند تا به این قطعه برسند.

    اگر واقعا این ها با دعوت آیت الله کاشانی به خیابان ها سرازیرشدند و درسنین جوانی بزرگترین سرمایه شان-جان شان- را در طبق اخلاص نهادند و به شهادت رسیدند ، شایسته نیست که این همه مورد بی توجهی و بی مهری دست اندرکاران قرار بگیرند.

این بی مهری وبی توجهی حاصل این روزها نیست بلکه همه آنانی که در33 سال اخیر در مصادر امورقرارداشتند،دراین موضوع سهیم و شریک هستند.

  گفتنی است در فاصله چندمتری از قطعه شهدای 30 تیر1331 قبر دکترسید حسین فاطمی قرار داردکه بنا به وصیتش در کنارشهدای 30 تیر به خاک سپرده شد.