شنبه 21 مرداد 1391-19:53

احمدی لاشکی:تحقیق و تفحص تهدید است،نه فرصت

در انتقاد از طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران/نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس و یکی از مخالفان طرح تحقیق وتفحص گفت:شرایط زمانی مناسبی برای این کار انتخاب نشده است/ در حال حاضر تحقیق و تفحص باعث شکاف شده و این شکاف هم برای ما آسیب است/ابتدا باید مسائل و مشکلات را با وزرا مطرح کرد و اگر پاسخگو نبودند،در مرحله بعد به سوال و استیضاح برسیم.


مازندنومه: قاسم احمدی لاشکی-نماینده مردم نوشهر و چالوس در مجلس-یکی از نمایندگانی است که طرح تحقیق و تفحص از استانداری مازندران را امضا نکرده است.او به سوالات مازندنومه در این زمینه پاسخ داد.

*مازندنومه: به چه دلایلی طرح تحقیق و تفحص از استانداری را امضا نکردید؟

احمدی:حق مسلم نمایندگان است که تحقیق و تفحص داشته باشند و در اصل چیز بدی نیست اما احساس می‌کنم شرایط زمانی مناسبی برای این کار انتخاب نشده است.

اعتقاد دارم زمان پایان دولت دهم، باید به عنوان یک فرصت قلمداد شود و در حال حاضر موضوع تحقیق و تفحص به عنوان یک تهدید محسوب می‌شود.

مثلا" ممکن است در زمان پایانی دولت دهم، سایر استان‌ها دولت را مجاب کرده و برای تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، از این فرصت استفاده کنند.

در حال حاضر تحقیق و تفحص باعث شکاف شده و این شکاف هم برای ما آسیب است و مازندران هم از این موضوعات آسیب دیده است.

اگر در ابتدای کار دولت بود این قضیه مشکلی نداشت. شکاف بین مجموعه دولت، مجلس و استانداری باعث می‌شود از اصل امور غافل شویم.

*مازندنومه:‌بهتر نبود که ابتدا مسائل مورد اشاره در تحقیق و تفحص با مجموعه استانداری مطرح می‌شد و اگر استانداری پاسخگو نبود،سپس نمایندگان این طرح را ارائه می‌دادند؟الان نوعی شتاب زدگی مشاهده می شود.

احمدی:‌کاملا با این موضوع موافق هستم.از آغاز به کار مجلس نهم دو سه تذکر مکتوب به وزرا دادم و اعتقاد دارم ابتدا باید مسائل و مشکلات را با وزرا مطرح کرد و اگر پاسخگو نبودند،در مرحله بعد به سوال و استیضاح برسیم.

در موضوع تحقیق و تفحص از استانداری هم همین عقیده را دارم. پیش از ارائه طرح و این اتفاقات، باید با شخص استاندار صحبت و ابهامات برطرف شود. کار انتها نباید در ابتدا صورت گیرد.