جمعه 27 مرداد 1391-14:30

قدس برای ماست(1)

گزارش تصویری از راه پیمایی روز قدس در نوشهر و چالوس


مازندنومه،محمد حسین ملایی کندلوسی:راه پیمایی روز قدس در نوشهر و چالوس نیز هم چون شهرهای دیگر استان برگزار شد.

مسئولان بومی به میان مردم آمدند و همپای آنان شعار دادند.قاسم احمدی لاشکی-نماینده نوشهر و چالوس- ابتدا در راه پیمایی نوشهر حضور یافت و سپس در جمع چالوسی ها سخنرانی کرد.

تصاویر زیر مربوط به مراسم روز قدس در شهرهای نوشهر و چالوس است.