شنبه 25 شهريور 1391-22:51

بندپی جنگل و کوه میونه

گزارش تصویری از طبیعت زیبا و دلفریب بندپی شرقی بابل،روستاهای شیخ موسی،لهه و...


بندپی وعده گاه عاشقونه

بندپی جنگل و کوه میونه

خدا دونه که من هرچی بهووم

بندپی همه جا ورد زبونه

عکس ها:کامران ادبی-بابل