پنجشنبه 21 دی 1391-7:52

سعدي در دمشق!

شعر طنز/دمشقي نديدي كه آواره شد / نديدي حلب هم حلب پاره شد؟!...


مازندنومه،کیشو:این شعر طنز به بهانه جنگ چندین ماهه در سوریه سروده شده که تاکنون ده هاهزار نفر در این جنگ بی خانمان و نیز کشته و زخمی شده اند.

-----------------------

چنان قتل عامي شد اندر دمشق / كه ياران فراموش كردند عشق

هر آن كس كه با ديگري يار بود / كنون عامل قتل دلدار بود!

همي بمب مي ريخت هرگوشه اي / گهي خمسه خمسه گهي خوشه اي!

عرب با عجم ترك و قوم يهود / فرنگي و اعجوج و عاد و ثمود (1)

همه صلح جو گشته و چاره ساز / دموكرات و عادل چو شاه حجاز!

طعام عرب شددر آن روزگار / كباب ملخ با سس سوسمار! (2)

*

 درآن شهرما را يكي دوست بود / كه شاگرد يك تاجر پوست بود!

 به بازارشامش بديدم ولو / شكم داده چون طبل جنگي جلو!

بدو گفتم اي جاسم روي زرد / غم بينوايان تو را گرد كرد؟!

بغريد بر من: كلاست كجاست؟ / چنين با بزرگان درشتي خطاست!

تو كزمحنت ديگران بي غمي / يقين جزئی يك درصد عالمي!

 دمشقي نديدي كه آواره شد / نديدي حلب هم حلب پاره شد؟!

من اينجا كف پاي مستضعفم / به خدمت كمربسته جان بركفم!

 زاندوه مسكين و همنوع خويش / دلم گشته ريش و رخم ريش ريش!

 براي حمايت ز كشت نخيل / كنم وارد از مرزها دسته بيل!

به سوق حرم جمعه خرجي دهم / فلافل ز آرد نخودچي دهم!

تسلا دهم رنج بيوه زنان / به عقد موقت و با امتنان!

دراين شهريك مردغمناك نيست / كراك است هرجا كه ترياك نيست!

 به امر تجارت شدم نابغه / ز نفت و گن و پشمك و جغجغه!

اقامت زچين دارم و انگليس / ذخيره كمي سيم و زر در سويس

 هوادار صلحم در اين منطقه / دموكرات يا قدرت مطلقه!...(3)

 كلو مالهم چون سنين حق حقو / كي اونان سورا all people وق وقو !!؟ (4)

پانوشت:

1-احتمالا برخي تاتارهاي مرزنشين شمال روسيه

 2-منظورازملخ همان ميگوست و سس سوسمار نوعي مارك سس بوده كه در حوالي كره ساخته مي شده و به دليل گراني كمياب هم بوده اند قطعا كنايه به برخي عادات غذايي نبوده است.

 3-اين شعراحتمالا به خط كوفي قديم نگاشته شده است. نقاط نقطه چين داراي كلماتي نامفهوم بوده نظير ختن "نام هنري چين" قاچاقچي وغيره... كه درسفراخير جهت رمز گشايي دراختيار نماینده سازمان ملل قرارگرفته است.

شايدهم حوصله سعدي از ادعاهاي جاسم سررفته باشد به نظرمي رسد كه سعدي پس ازتاديب درمدرسه نظاميه بغداد به نگارش آن پرداخته باشد. ظن غالب آن است كه ازاين پس القاب استاداجل و شيخ اجل وعليه الرحمه نثار ايشان شده باشد!

4-احتمالا ازاشعار دوران جاهليت عرب است كه نشان دهنده تسلط شاعران آن عصربه زبان هاي عربي فارسي تركي انگليسي و احتمالاهاپويي است! 

ایمیل شاعر: (mehrdadhadi462@yahoo.com)