دوشنبه 18 آبان 1383-0:0

عبدالحسين مختاباد:موسيقي در شهرستان ها با مشكل مواجه است

«عبدالحسين مختاباد» از توجه تازه معاونت مجلس و استانهاي سازمان صدا و سيما براي ساماندهي موسيقي استانها در اين سازمان خبر داد.


مختاباد كه به تازگي تحصيل خود در انگليس را به پايان رسانده در گفتگو با خبرنگار گروه هنر ايلنا با اشاره به مسئوليت تازه اش در بخش موسيقي معاونت مجلس و استانهاي سازمان صدا و سيما گفت: موسيقي در شهرستان ها، با مشكل جدي مواجه است ،به اين خاطر هم يكي از سياست هاي من به عنوان مشاور موسيقي مراكز استاني اين خواهد بود كه موسيقي هاي شهرستاني در تلويزيون مطرح شود و ساعات بيشتري به موسيقي هاي محلي ايراني اختصاص داده شود. همچنين بودجه و امكانات بيشتري به آنها داده شود تا بتوانند در حفظ ميراث فرهنگي و آثار موسيقايي شان تلاش كنند. وي ادامه داد: تلويزيون يك رسانه همگاني است و از اين طريق مي توانيم اجراهاي جشنواره نواحي را در عرصه هاي مختلف عرضه كنيم. نگاه من اين است كه موسيقي محلي و ايراني را دست كم به كشورهاي منطقه معرفي كنيم. مختاباد در خاتمه از تمامي موسيقيدانان شهرستاني خواست تا با دادن پيشنهادات و طرح هاي جديد ضمن ياري رساندن به بخش موسيقي استانهاي سازمان صدا و سيما موسيقي هاي محلي و ايراني نقاط مختلف كشور را بهتر معرفي كنند