پنجشنبه 21 آبان 1383-0:0

نيما 107 ساله شد

21 آبان زادروز تولد نيما يوشيج(علي اسفندياري)را شادباش مي گوييم. گفت و گوها،خبرها و نوشته هاي ويژه مازندنومه را درباره نيما بخوانيد.)


(/تورا من چشم در راهم شباهنگام /كه مي‌گيرند در شاخ «تلاجن» سايه‌ها رنگ سياهي /وزان دل‌خستگانت راست اندوهي فراهم؛ /ترا من چشم در راهم /باهنگام. درآن‌دم كه بر جا درّه‌ها چون مرده‌ ماران خفتگانند؛ /ر آن نوبت كه بندد دست نيلوفر به پاي سرو كوهي دام /رم ياد آوري يا نه، من از يادت نمي‌كاهم؛ تورامن چشم در راهم.