سه شنبه 26 آبان 1383-0:0

مدرسه موشها در سارى

موشها در سارى مدرسه اى را در آستانه تعطيلى قرار داده اند.


ساختمان اين مدرسه ابتدايى كه به مدت يكسال به طور موقت در اختيار آموزش و پرورش قرار داده شده، فرسوده است و به طور مداوم موشها در كلاسها از اين سو به آن سو مى روند. اين مسأله كه موجب اختلال در روند آموزش شده، موجب اعتراض و تجمع والدين دانش آموزان درحياط مدرسه مذكور گرديد. والدين با اشاره به ترس و وحشت فرزندانشان از مشاهده موشهايى كه هر از گاه از اين سو به آن سو فرار مى كنند، از مسؤولان خواستند هر چه سريعتر اين مسأله را حل كنند. مندزى والدين يكى از دانش آموزان و روانشناس گفت: فقدان فضاى روانى لازم در محيط مدرسه فرآيند يادگيرى را دچار وقفه و آسيب مى كند. موسوى معاون مدرسه نيز در جمع معلمان گفت: با تخليه ناگهانى مدرسه حضرت مريم در تابستان گذشته، مجبور شديم به سرعت مكان ديگرى را براى مدرسه دانش آموزان انتخاب كنيم و به دليل محدوديت هاى زمانى و... اين ساختمان انتخاب شد. فلاح مسؤول آموزش راهنمايى اداره آموزش و پرورش ناحيه۲ سارى نيز در جمع والدين حاضر شد و با اشاره به محق دانستن والدين براى پيگيرى مسائل مربوط به مدرسه فرزندانشان گفت: ما هم به نوبه خود متأثريم و بزودى اين مسأله را رفع مى كنيم. وى از اعزام اكيپى از امدادگران آتش نشانى براى مبارزه قطعى و از بين بردن موشها در اسرع وقت خبر داد.