چهارشنبه 23 مرداد 1392-18:19

چرا وزارت ارشاد به علی جنتی نیاز دارد؟

حضور علی جنتی برای نشستن بر مسند و صندلی مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد را به اعتبار کارنامه و تفکر اعتدالی او در حوزه سیاست و فرهنگ و جامعه، می‌توان نوید بخش حاکمیت تفکر و رفتار برخاسته از عقلانیت و اعتدال در مدیریت مسایل، مشکلات، چالش‌ها، نیاز‌ها و مطالبات عرصه و اهالی فرهنگ و هنر و مطبوعات کشور تلقی کرد.


مازندنومه،لطف الله آجدانی:مدیریت عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات در یک جامعه با توجه به نقش اساسی آن در زیرساخت‌های جامعه، عرصه آزمون و خطا و بی‌تدبیری نیست.

 سکانداری مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های مدیریت فرهنگی در دولت تدبیر و امید است. حوزه‌ای که جدای از اهمیت آن در ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه و پیوند آن با میزان رشد و توسعه یافتگی مدنی، بازتاب تفکر و رفتار فرهنگی دولت جدید خواهد بود.

 هرگاه پذیرفته شود که پیروزی دکتر حسن روحانی در یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری اسلامی، انعکاسی از مطالباتی است که بخش مهمی از آن ریشه در ضرورت تحولات مدیریتی در حوزه فرهنگ و هنر و مطبوعات کشور دارد، ناگزیر و لاجرم کارآمدی مدیریت حاکم بر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را باید در چارچوب گفتمان عقلانیت و اعتدال و فضایی جست‌و‌جو کرد که در آن فضا با اجتناب ازمطلق اندیشی‌های معرفت آزار از هر نوع آن خواه در لوای اصولگرایی افراطی و خواه در لوای اصلاح طلبی افراطی، مجالی برای تجربه و تنفس عقلانیت و اعتدال در عرصه و هوای فرهنگ و هنر و مطبوعات ایجاب و ایجاد گردد.

حضور علی جنتی وزیر پیشنهادی رییس جمهور منتخب برای نشستن بر مسند و صندلی مدیریت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به اعتبار کارنامه و تفکر اعتدالی او در حوزه سیاست و فرهنگ و جامعه، می‌توان نوید بخش حاکمیت تفکر و رفتار برخاسته از عقلانیت و اعتدال در مدیریت مسایل، مشکلات، چالش‌ها، نیاز‌ها و مطالبات عرصه و اهالی فرهنگ و هنر و مطبوعات کشور تلقی کرد.

علی جنتی را باید نماینده تفکری دانست که آمده است و برآن است تا فضای فرهنگی جامعه را به سود تعالی و غنای ارزشهای دینی و ملی و مدنی جامعه تعدیل و تلطیف کند.

تنگ نظری‌ها و تنگناهای موجود و پیش روی عرصه و اهالی فرهنگ و هنر و مطبوعات کشور را که ریشه در مطلق اندیشی و جزم اندیشی‌های ناشی از آن دارد، تنها با ایجاد گستره‌ای فراخ از عقلانیت و اعتدال در توجه به آزادی‌های مشروع و قانونی در صیانت از حقوق و منزلت اهالی فرهنگ و هنر و مطبوعات، می‌توان از میدان اخراج کرد.

 حضور جنتی را به عنوان نماینده تفکر و رفتار اعتدالی در عرصه مدیریت فرهنگ و هنر و مطبوعات باید به فال نیک گرفت و البته که پیش‌بینی پاره‌ای مخالفت‌ها از سوی بعضی علیه وزیر پیشنهادی رییس جمهور برای تصدی مسوولیت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دور از ذهن نیست، چراکه افراطی‌گری و تفکر برخاسته از آن، ظرفیت و تحمل تفکر و رفتارهای اعتدالی را برنمی تابد.

 اما نمی‌توان از برابر این واقعیت فرار کرد که در دولت تدبیر و امید، بنابر سرشت گفتمان اعتدالی، تاریخ مصرف افراطی‌گری رو به سوی پایان گرفتن خواهد داشت. زیرا حکومت و جامعه نیازمند اعتدال است. همین نیاز است که ازنشستن علی جنتی بر صندلی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دفاع و ازمواهب امیدبخش تدبیر در مدیریت دولت در عرصه فرهنگ و هنر و مطبوعات خبر می‌دهد.

*این یادداشت امروز در خبرگزاری ایلنا نیز منتشر شد.