دوشنبه 28 مرداد 1392-14:43

ناصحی می رود؟

 بر اساس شنیده ها رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران تغییر می یابد و دکتر ناصحی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب می شود.


مازندنومه:شنیده شده که دکتر محمدمهدی ناصحی-رییس دانشگاه علوم پزشکی مازندران-به زودی به ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران منصوب می شود و جای دکتر محمدرضا منصوری را در این دانشگاه می گیرد.

از دکتر شیخ رضایی متخصص چشم،دکتر یونسی که پیش تر سابقه ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران را داشت،دکتر عمادی متخصص پوست و دکتر ایوب برزگر نژاد پزشک اصلاح طلب و متخصص اورولوژی و فوق تخصص کلیه به عنوان جانشینان احتمال دکتر ناصحی نام برده می شود.

دکتر ناصحی زمستان سال 1388 به ریاست دانشگاه علوم پزشکی مازندران منصوب شد. چندی پیش یکی از معاونان او گفته بود:« این دانشگاه در برنامه های اصلاح نظام سلامت کشور دانشگاهی پیشرو است و در دوره ریاست دکتر ناصحی شیب رشد و توسعه این دانشگاه از همه دانشگاه های علوم پزشکی کشور بیشتر شد و سایر دانشگاه ها باید از تجربیات این دانشگاه استفاده کنند.»