شنبه 30 آبان 1383-0:0

عضو شوراى اسلامى شهر سارى از بىبرنامگى تبليغات خيابانى انتقاد کرد

" محمدحسن محمدى کيادهى" گفت : در بيشتر خيابان هاى اصلى و فرعى شهر کار نصب تابلوهاى تبليغاتى به صورت کارشناسى انجام نمىشود .


وى تصريح کرد : نصب تابلوها در پارک ها و ميادين چهره شهر را زشت کرده و صحنه هاى نامناسبى را به وجود آورده است . نايب رييس شوراى اسلامى شهر سارى از ساماندهى فعاليت هاى کانون هاى تبليغاتى خبر داد و گفت : از فعاليت هاى تبليغاتى کارشناسى نشده و ناهماهنگ در شهر جلوگيرى خواهد شد. محمدى با اشاره به رنگ آميزى ديوارهاى سطح شهر بيان داشت : شهردارى بايد با سازمان ها، شرکت ها و موسسات تبليغاتى که بدون مجوز قانونى اقدام به ديوار نويسى يا شعارنويسى مىکنند برخورد قانون کند. وى افزود : شهردارى سارى ضمن تعيين مکان هاى نصب تراکتها، اطلاعيه هاو پوسترهاى تبليغاتى بايد محلهايى نيز براى نصب کيوسک مطبوعات در همه ميدان ها، پارک ها، مقابل مساجد و مصلى مشخص کند.