دوشنبه 25 شهريور 1392-15:23

شهمیرزادی ها دوباره آمدند

گزارش تصویری از تجمع  امروز خطیرکوهی ها و شهمیرزادی ها جلوی استانداری مازندران


مازندنومه: در روز معارف و تودیع استاندار جدید و قدیم مازندران، تعدادی از شهمیرزادی هایی که خواستار جدایی از استان سمنان و پیوستن به استان مازندران هستند، فرصت را غنیمت دانستند و جلوی در اصلی استانداری تجمع کردند.

این عده از مردم شهمیرزاد و روستاهای اطراف، با در دست داشتن عکس شهدای شان، شاخه گل و پارچه نوشته هایی، خواستار تعیین وضعیت این منطقه برای پیوستن به مازندران شدند.