دوشنبه 22 مهر 1392-22:35

آجدانی:حمایت استاندار از اهالی فرهنگ و رسانه در راه است

در گفت وگو با لطف الله آجدانی -مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار مازندران- مطرح شد:عرصه ی فرهنگ و هنر و رسانه نیازمند فضایی آزادتر و امن تر در چارچوب قانون است/معتقد به رعایت و دفاع ازحقوق، آزادی ها و امنیت قانونی و مدنی اهالی فرهنگ و هنر و رسانه ها بوده ام/استاندار مازندران حامی و همراه فرهیختگان و هنرمندان و صاحبان قلم است.


مازندنومه: سه روز پس از انتصاب مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار مازندران، به سراغ لطف الله آجدانی رفتیم و چند سئوال از او پرسیدیم:

مازندنومه :وضعیت کنونی اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه ها در مازندران و چالش ها و تنگناهای آن را چگونه ارزیابی می کنید؟

آجدانی: جایگاه فرهنگ و هنر و رسانه ها به رغم اهمیت فراوان آن در جامعه، به سبب برخی کم لطفی های تعدادی از مسوولان به آن به ویژه در سالهای گذشته، همواره یکی از دغدغه های اساسی اهل فرهنگ و هنر و رسانه بوده است.

از برخی بی عدالتی های صنفی گرفته تا برخی بداخلاقی های غیرقانونی افراطیون و پاره ای اقدامات فراقانونی ضد حقوق قانونی اهالی فرهنگ و هنر و رسانه، جملگی از این واقعیت خبر می دهد که عرصه ی فرهنگ و هنر و رسانه نیازمند فضایی آزادتر و امن تر در چارچوب قانون است.

من بر این باورم که به دور از افراط و تفریط باید شرایطی را ایجاد کرد تا در بستر آن بتوان با تسری و بسط عقلانیت و اعتدال و در چارچوب ظرفیت های قانونی مشکلات و تنگناهای اصحاب فرهنگ و هنر و رسانه ها را کاهش و امید این گروه از نخبگان ارزشمند جامعه برای تحقق مطالبات قانونی و مدنی و صیانت از حقوق و آزادی ها و امنیت قانونی و مدنی آنان را افزایش داد.

مازندنومه: با توجه به سیاست ها و گفتمان مبتنی بر عقلانیت و اعتدال دولت تدبیر و امید ، رویکرد و مواضع استاندار مازندران در قبال اهالی فرهنگ و هنر و رسانه را چگونه می بینید؟

آجدانی: همه کسانی که من را به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ فرهنگ و رسانه در کشور و مازندران می شناسند می دانند و می پذیرند که آجدانی اهل تعارف و پنهان کاری نیست.

همیشه معتقد به رعایت و دفاع ازحقوق، آزادی ها و امنیت قانونی و مدنی اهالی فرهنگ و هنر و رسانه ها بوده و هستم و خواهم بود.

به صراحت ادعا می کنم دکتر ربیع فلاح را باید یک پشتوانه و سرمایه عظیمی از شرافت و نجابت وصداقت و عقلانیت و تدبیر و اعتدال و قانون گرایی برای پیشرفت و توسعه ی هرچه بیشتر استان و از جمله در حمایت از اهالی فرهنگ و هنر و رسانه های مازندران دانست.

اهالی فرهنگ و هنر و رسانه ها در مازندران اطمینان داشته باشند سکانداری استان را کسی برعهده گرفته است که حامی و همراه فرهیختگان و هنرمندان و صاحبان قلم است.

دکتر ربیع فلاح از آن دست دولتمردانی است که به دور از افراط و تفریط و با برخورداری از تفکری فرهنگ دوستانه و هنر پرورانه، از توان و تلاش خود برای استفاده از حداکثر ظرفیت های قانونی و مدنی در راه تعامل با اهل فرهنگ و هنر و رسانه ها و حمایت از آنان دریغ نخواهد کرد.

مازندنومه :شما به عنوان مشاور فرهنگی و رسانه ای استاندار مازندران ، چه پیشنهادها و برنامه ها و راهبردهایی را برای کاهش مشکلات اهالی فرهنگ و هنر و رسانه های مازندران و دفاع و گسترش حقوق و مطالبات قانونی آنان برای استان و استاندار درنظر دارید؟

آجدانی: در قدم نخست با همکاری تنی چند از صاحب نظران و اهالی با تجربه از حوزه فرهنگ و هنر و رسانه با تاکید بر اجتناب از انجماد فکری و جناح بندی ها و تعصبات سیاسی و باندبازی های معرفت آزار و خرد ستیز، در حال شناسایی دقیق پیشکسوتان و فعالان حوزه های مختلف فرهنگ و هنر رسانه ها در مازندران و تلاش برای ارتباط منظم و جلسات مستمر با آنان هستیم.

بنا داریم حرفها و دردها و مشکلات و مطالبات اهالی فرهنگ و هنر و رسانه ها را از زبان خود آنان بشنویم و با کمک خود آنان راهبردهای مطلوب و ممکن برای کاهش مشکلات و افزایش حمایت هرچه کارآمدتر از آنان را با همکاری و هماهنگی متولیان و دستگاههای اجرایی مربوطه شناسایی و برنامه ریزی و عملیاتی کنیم.

در تلاشیم و استاندار محترم مازندران نیز آمادگی کامل دارد تا در نشست های زمانبندی شده و مستمر با اهالی فرهنگ و هنر و رسانه زمینه های تعامل و تعادل فرهنگی ،هنری و رسانه ای در مازندران تسهیل و تسریع شود.

به زودی و به تدریج ، خبرهای خوشی از تلاش و رویکرد استاندار محترم مازندران برای حمایت از اهالی فرهنگ و هنر مازندران راخواهیم شنید. حمایت گسترده دکتر ربیع فلاح از ارتقا منزلت فرهنگ و هنر و رسانه در مازندران و اهالی آن در راه است .