يکشنبه 19 آبان 1392-19:57

مهم ترین اولویت استاندار؛ توجه به مشکلات اقتصادی و عمرانی

در نظرسنجی جدید مازندنومه شرکت کنید/ شما چه نمره ای به عملکرد صد روزه مدیران دولت تدبیر و امید در مازندران می دهید؟+نتیجه نظزسنجی پیشین


مازندنومه: در نظرسنجی قبلی از مخاطبان پرسیده بودیم:

به نظر شما بهتر است مهم ترین اولویت استاندار جدید مازندران کدام گزینه باشد.

ما چهار گزینه را در معرض قضاوت شما قرار داده بودیم که درنهایت 446 نفر روی این گزینه ها کلیک کردند.

بیشتر پاسخگویان یعنی 73 درصد آن ها توجه به مشکلات اقتصادی و عمرانی استان و نگاه ويژه به بخش گردشگری و کشاورزی را مهم ترین اولویت کاری ربیع فلاح می دانند.

گزینه بعدی که کاربران انتخاب کردند، ایجاد فضای باز سیاسی و نگاه حمایتی به تشکل ها و احزاب درون استانی است که 12درصد رای آورد.

توجه ويژه به معضلات اجتماعی و بحران های مربوط به نهاد خانواده در استان با 8 درصد و پی گیری تنگناهای فرهنگی استان و جلوگیری از برخی موازی کاری ها در عرصه فرهنگ با 7 درصد انتخاب های بعدی شرکت کنندگان در نظرسنجی بود.

اما اکنون که حدود صد روز از عمر دولت یازدهم گذشته است، در نظرسنجی جدیدمان از شما می پرسیم:

 
در صد روز گذشته،به عملکرد مدیران دولت تدبیر وامید در مازندران چه نمره ای می دهید؟
 
0-5

5-10

10-15

15-20

برای شرکت در نظرسنجی و انتخاب گزینه مورد نظرتان، به کادر نظرسنجی، در صفحه نخست سایت مراجعه کنید.