يکشنبه 17 آذر 1392-21:0

واکنش به سخنان باقری

امجدی:فرودگاه دشت ناز مال ماست

رییس شورای شهر میاندرود علیه رییس شورای شهر ساری/برخی موضع گیری ها و نظرات برخی عناصر تصمیم ساز در مرکز استان باعث رنجش خاطر اهالی محترم میاندرود شده است/با توجه به قانون تقسیمات کشوری فرودگاه دشت ناز در محدوده شهرستان میاندرود قرار دارد.


مازندنومه، محمد اسماعیل بخشی سورکی: رئیس شورای اسلامی شهر سورک در گفتگو با ما اظهار داشت:با توجه به ظرفیت ها و استعدادهای نهفته در منطقه، راه توسعه و پیشرفت با ارتقا به شهرستان هموار شده است.

وی با بیان اینکه مسئولان شهر ساری  با توجه به تراکم جمعیتی و مشکلات عدیده ترافیکی درگیر مشکلات خود بودند افزود: غفلت و عدم باورمندی به ظرفیت های موجود در میاندرود هم، چندان موضوع عجیبی نبوده و نیست.


امجدی گفت:انتقاد مسئولان امر در مرکز استان نسبت به این جدایی از همان ابتدا تا به امروز گهگاهی به گوش می رسد و هر کس هم با توجه به توجیهات خود این مسئله را نقد می کند.


وی با بیان اینکه برخی سخنان حکیمانه و منصفانه است افزود:اما برخی موضع گیری ها و نظرات برخی عناصر تصمیم ساز در مرکز استان باعث رنجش خاطر اهالی محترم میاندرود شده است.


رئیس شورای شهر سورک تصریح کرد:حتی بعضا این سخنان موجب ایجاد خصومت بین دو شهرستان و شعله ور شدن احساسات ناسیونالیستی در میان جوانان و دلسوزان منطقه و شهر می شود.


وی به موضع گیری رئیس شورای شهر ساری به عنوان یکی از این مصادیق اشاره کرد و گفت:با توجه به قانون تقسیمات کشوری فرودگاه دشت ناز در محدوده شهرستان میاندرود قرار دارد و بنابر این هرگونه صحبت در مورد الحاق این بخش از شهرستان میاندرود به ساری نوعی دخالت در امور شهرستان به حساب می آید.


امجدی ادامه داد:اینگونه سخنان جز سنگ تفرقه انداختن بین دو شهرستان نتیجه دیگری در پی نخواهد داشت چرا که گویا آقایان هنوز متوجه نشده اند که میاندرود منطقه ای معین با حدود و ثغور مشخص است.


وی تصریح کرد: بنده به عنوان نماینده مردم در شورای شهر نسبت به تکرار این دست موضع گیری ها و سخنان تفرقه افکن هشدار داده  و تکرار آن را جز دست اندازی و دخالت در استقلال شهرستان میاندرود تعبیر نخواهیم کرد و با قدرت به آنها پاسخ خواهیم داد .