دوشنبه 30 آذر 1383-0:0

در آستانه شب يلدا، قيمت انواع ميوه و خشکبار در مازندران افزايش يافت

اين امر، قيمت انواع ميوه شامل نارنگى، پرتغال، سيب ، انار، و موز را با افزايش يک تا سه هزار ريال مواجه و قيمت آنها را به دو تا۱۳ هزار ريال رسانده است .


شهروندان مازندرانى در چند روز اخير با افزايش قيمت خشکبار و آجيل نيز مواجه شده اند به طورى که بسيارى ازخانواده ها قدرت خريد برخى از انواع آجيل و خشکبار نظير پسته و تخمه سفيد را ندارند. اين افزايش قيمت درحالى است که انواع ميوه و خشکبار به اندازه کافى در بازار وجود دارد و کمبودى در اين زمينه احساس نمىشود. هندوانه به عنوان پر مصرف ترين ميوه شب يلدا نيز از افزايش قيمت بى نصيب نمانده و قيمت يک هزارو۵۰۰ ريالى آن در هفته گذشته در زمان حاضر به سه پنج هزار ريال براى هر کيلوگرم رسيده است . قيمت انواع ماهى دريايى نيز طى روزهاى اخير در شهرهاى مختلف استان مازندران نسبت به هفته گذشته افزايش چشمگيرى داشته است . يک کارشناس اقتصادى از سازمان بازرگانى مازندران دراين باره مىگويد : افزايش قيمت به صورت مقطعى نشانه بىثباتى اقتصادى و ضعف درمديريت نظارت است . "مرتضى جعفرى" افزود : به عنوان مثال انواع ميوه شامل موز، کيوى و بخصوص انواع مرکبات به وفور در استان مازندران وجود دارد ولى قيمت آن به نسبت چهار روز گذشته به علت فرا رسيدن شب يلدا افزايش يافته است . به گفته جعفرى نبود نظارت موجب سوءاستفاده دلالان و در نهايت افزايش قيمتها مىشود.