شنبه 23 آذر 1392-17:4

نیاز زمانه

رسانه مستقل و دردمندم آرزوست

رسانه آزاد و مستقل می خواهد که خط قرمزها را رعایت کند اما این بدان معنا نبوده و نیست که در عمل به وظایف حرفه ای خود را در حصار خط قرمزهای خود ساخته و یا دیگرساخته اسیر کند و یا به کاسبی، سوداگری و تجارت روی آورد و عملا به رسانه ای دوزیست و یا خنثی و بی اثر تبدیل شود.


مازندنومه، حسین برزگر ولیکچالی؛ مدرس دانشگاه و روزنامه نگار: سال های پر از تلاطم نشان می دهد که رسانه ها در خط مقدم پیگیری خواسته ها و انتظارات مردم، بیش از دیگران در معرض آسیب و تهدید بوده اند. رسانه حرفه ای و مستقل از کانون های قدرت و ثروت و با نگاه آسیب شناسانه و رویکرد تحلیل و بررسی کارشناسی و عالمانه و بی طرفانه در عرصه رسانه های مجازی استان مازندران نیاز زمانه اند که نمی خواستند و نمی خواهند فاقد هرگونه اثرگذاری و تهی از هر پیامی باشند.


 اخلاق اعتقاد و اخلاق مسؤلیت اگر چه دو عنوان متباین و متمایز هستند، این قبیل رسانه با اعتقاد به اخلاق و مسؤلیت اخلاقی ، همواره دغدغه عمل به مسؤلیت های اجتماعی  داشته و می کوشند تا فارغ از هیاهو و قیل و قال ها و بده و بستان های سیاسی مرسوم و مألوف نزد پایگاه های قدرت، به وظیفه ذاتی و رسالت و مأموریت واقعی خود همان روشنگری، روشن اندیشی و روشن بینی عمل کنند.


کتمان حقیقت، اغماض بر عیوب و نقایص، جهت دهی و سمت گیری سوداگرانه و حیات دوگانه از این رسانه ها به دور بوده است و کمتر در وادی خود سانسوری جای گرفته اند، چه آن که روش دلیرانه، روشنگرانه و عزتمندانه نشان می دهد که این قبیل پایگاه ها، نقد و نفی را تشخیص می دهند و به دنبال جاذبه در حد اعلی و دافعه در حد ضرورت هستند.


 بر خلاف آن ، رسانه ها و جریان سازی های رسانه ای که تا دیروز دنبال نفی موجودیت و حرکت برآمده از متن ملت در رویداد های تاریخی و سرنوشت ساز بودند و اینک منادی حمایت و هدایت شدند!


نقد عالمانه، پرسش متهورانه و عمل مسئولانه، دردمندانه و البته قانون مدارانه سبب می شود که نشاط، ابتکار عمل، انگیزه خلاقیت در این پهنه تبلور یابد.
رسانه آزاد و مستقل به دنبال تحمیل منویات و دغدغه های شخصی خود به سیاستمداران و کارگزاران سیاست نیست و البته اگر می خواست چنین عمل کند کم نبودند شایستگان، فرهیختگان و فرزانگانی که سال ها کوشش و استواری را به جان خریدند و خود واجد ، لایق و صاحب صلاحیت برای پذیرش منصب و مسؤلیت در حوزه های مختلف سیاسی ، فرهنگی ، اجتماعی و اقتصادی هستند اما ترجیح می دهند که راهنما و راهگشا باشند.


تجربه تاریخی دنیای معاصر نشان داد که هیچ حکومت و قدرت و نهاد سیاسی از اعتماد به جامعه رسانه ای دچار زیان و خسران نشده است که بخواهند سخت گیری را پیشه خود کنند.
رسانه آزاد و حرفه ای که رویکرد و صبغه فرهنگی اجتماعی دارد، می خواهد پهنه سیاست و مدیریت را به روح لطیف و مهربان فرهنگ و اجتماع بیاراید و ضخامت اندیشی و سخت جانی را تلطیف نماید.


 از این رو با وجود داشتن دوستان سیاسی ، دشمنان پرشماری هم دارد. اما تفسیر او از آسایش دو گیتی این حرف است : "با دوستان مروت ، با دشمنان مدارا".
رسانه می خواهد چشم بیدار جامعه باشد و به عنوان یک بازوی قوی نظارتی ، یاری گر و پشتوانه اهالی سیاست در این پهنه ، ارمغان آور امید و نشاط و تدبیر باشد.
 اینک که در عصر تدبیر و امید به سر می بریم ، اکنون نوبت آن رسیده است که با یاری خواستن از اهالی با اهل و با فضیلت استان ، فضای حاکم در راستای جبران عقب ماندگیها و تنگناهای این سال های سخت و دشوار بیش از پیش فراهم شود. و رسانه مستقل و آزاد هم دغدغه ، نگرانی و دردمندی جز این ندارد.


رسانه مستقل و حرفه ای، خود را ابزار عملیات روانی سیاست بازان و سیاست پیشگان نمی داند و راه را برای هرگونه نقد نجیبانه و پرسش عالمانه و مسؤلانه به روی چشمان بیدار جامعه می گشاید؛ همچنان که در این سال ها بر مواضع و بنیان های فکری منبعث از جامعه متکثر، متنوع و مبتنی بر ادب، اخلاق ، انضباط، قانون، آزادی و دینداری روشن اندیشانه پای فشاری کرد .
رسانه آزاد طعمه اهالی سیاست نیست و ابزاری برای عملیات روانی و ستیز و پرهیز نمی شود ؛ چرا که معتقد است سوق دادن رسانه به سمت چنین کارکردهایی ، جدای از آن که جامعه را فاسد و از اهداف متعالی خود منحرف می سازد، موجب خواهد شد تا کارگزاران و زمامداران امور نیز بیش از مردم متضرر شوند.


شرایط کنونی پیش روی رسانه های مستقل ، آزادی خواه ،تحول آفرین و نوگرا سخت و حساس است. اما گزیر و گریزی نیست که این جماعت اهل قلم می خواهند که قانون اساسی به صورت درست و کامل اجرا شود. منافع ملی رعایت و رویه های غیر اخلاقی و غیر حرفه ای در وادی رسانه ها و حدود و ثغور فعالیت و کنش سردمداران و سیاستمداران این پهنه و سامان رخ ندهد و بنیان کن شوند.


رسانه آزاد و مستقل می خواهد که خط قرمزها را رعایت کند اما این بدان معنا نبوده و نیست که در عمل به وظایف حرفه ای خود را در حصار خط قرمزهای خود ساخته و یا دیگرساخته اسیر کند و یا به کاسبی، سوداگری و تجارت روی آورد و عملا به رسانه ای دوزیست و یا خنثی و بی اثر تبدیل شود.


این رسانه های روشنگر نشان دادند که به جز منافع مردم و جامعه ، دفاع از حقوق و جاری ساختن مطالبات مردم عقد اخوت با هیچ کسی و یا جریانی نبسته است و افکار عمومی را مطابق با منافع و مصالح خویش جهت یا سازماندهی نمی کند.


صراحت لهجه کارگزاران این قبیل رسانه و عدم لکنت در دفاع از حقوق جامعه و مدار توسعه یافتگی میهن و محل، خود نشان دهنده این حقیقت روشن است.


 اما در این بین باید گفت رسانه های آزاد ، مستقل و حرفه ای در طول سال های فعالیت خود، استقلال عمل خود را حفظ کرده نقد مشفقانه (چه متوجه دولت ها و چه متوجه نهاد ها و سازمان های خارج از چارچوب قوای سه گانه) را وظیفه خود دانسته و بر سر منافع مردم و استان با کسی معامله نکرده و اسیر مصلحت گرایی های پوچ و یا بده و بستان های و جمع آوری اعانات سیاسی نبوده و با درک درست از شرایط میهن و محل ، به وظایف و رسالت خود عمل می کنند. در این راه ، سخت منتظر یاری دردمندان زمانه است.