جمعه 29 آذر 1392-23:34

نماینده بابل در دفترش مرکز پژوهش دایر کرد

احیای شهرتاریخی بارفروش از طریق اقتصاد دانش بنیان ، بررسی راهکارهای سرمایه گذاری خیرخواهانه در شهر نیک اندیشان ، بررسی توسعه فضای کسب کار در شهرستان بابل، فراهم سازی زمینه مشارکت نخبگان در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها و کمک به دستگاه های اجرایی شهرستان از اهداف راه اندازی مرکز پژوهش و توسعه دفتر ارتباط مردمی نیازآذری است


 مازندنومه، خبر ارسالی دفتر نماینده: حسین نیازآذری نماینده مردم شهرستان بابل در مجلس شورای اسلامی همزمان با هفته پژوهش و فناوری در دفترش مرکزپژوهش و توسعه دایر کرد

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در آیین افتتاحیه  مرکز پژوهش و توسعه  دفترش، استفاده سازمان یافته از توانمندی و اندیشه صاحب نظران و پژوهشگران در امر قانونگذاری و نظارت برای  اجرای قانون  و همچنین  تعمیق مشارکت آنها در امر توسعه شهرستان  را از هدف های ایجاد این مرکز اعلام کرد .

نیازآذری در آیین افتتاحیه این مرکز که با حضور جمعی از دانشگاهیان ، فرهیختگان ، کارآفرینان و خیران بابلی در دانشگاه صنعتی نوشیروانی  این شهرستان برگزار شد، افزود: استفاده از خرد جمعی و لزوم اخذ مشاوره از کنشگران توسعه ایجاب می کند  امور نمایندگی مردم در مجلس با همپایی و مشارکت دائمی خود مردم همراه باشد.

نماینده مردم بابل در خانه ملت با اشاره به اهمیت  یافته های پژوهشی در کاربست روندهای قانونگذاری خاطرنشان ساخت : هرگونه تصمیمی که پیوست پژوهشی و مطالعاتی داشته باشد از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود و پژوهش مقوم قانونگذاری است.

حسین نیازآذری در این مراسم تاکید کرد: بدون مشارکت صاحب نظران و پژوهشگران نمی توان  به توسعه دست یافت و اساسا توسعه فرآیندی دانش بنیان است و با نگاه سنتی  توسعه دست نیافتنی خواهد بود.

احیای شهرتاریخی بارفروش از طریق اقتصاد دانش بنیان ، بررسی راهکارهای سرمایه گذاری خیرخواهانه در شهر نیک اندیشان ، بررسی توسعه فضای کسب کار در شهرستان بابل، فراهم سازی زمینه مشارکت نخبگان در برنامه ریزی ها و تصمیم سازی ها و کمک به دستگاه های اجرایی شهرستان از دیگر اهداف راه اندازی مرکز پژوهش و توسعه دفتر ارتباط مردمی نیازآذری است.

شایان ذکر است این مرکز دارای شورای پژوهشی ، کارگروه هایی متناظر با کمیسیون های مجلس شورای اسلامی و دبیرخانه است.