جمعه 29 آذر 1392-23:35

بازرس خانه مطبوعات مازندران:

قرار نبود موضوع خانه به حاشیه‌سازی تبدیل شود

حسین برزگر گفت:برگزاری انتخابات این خانه تا اطلاع ثانوی مسکوت می‌ماند/جمع‌آوری برخی نامه‌های بدون امضا و بدون هماهنگی با اعضای خانه، به منزله حاشیه سازی است


 مازندنومه: چند هفته ای است که بحث انتخابات شهرستانی خانه مطبوعات مازندران و واکنش های مربوط به آن از سوی برخی از خبرنگاران غرب استان به رسانه ها کشیده شده است.

در همین راستا با شیطنت ها و اعمال نفوذ برخی اعضای قدیمی و جدید خانه و نیز نماینده سابق خانه مطبوعات در غرب مازندران، به بهانه توقف فعالیت خانه در غرب استان که بارها از سوی مدیرعامل خانه مطبوعات تکذیب شده است، نسبت به روند این انتخابات کارشکنی هایی شده است.


حسین برزگر –بازرس خانه مطبوعات مازندران- در این زمینه  اظهار داشت:‌ بر اساس مفاد اساسنامه خانه مطبوعات، هیئت مدیره می‌تواند بخشی از اختیارات و وظایف خود را به اشخاص واجد شرایط و دارای صلاحیت، تفویض کند.

بازرس خانه مطبوعات مازندران افزود: به همین دلیل تعیین رابط یا نماینده خانه مطبوعات در شهرستان‌ها از اختیارات هیئت مدیره است و منع قانونی ندارد.

وی با بیان اینکه مکانیزم تعیین نماینده خانه مطبوعات در شهرها از اختیارات هیئت مدیره است، گفت: چه تعیین نماینده خانه مطبوعات انتخابی باشد و یا انتصابی، این مسئله از اختیارات خانه مطبوعات است.

برزگر با اشاره به اینکه خانه مطبوعات مازندران برای تسهیل و تسریع و لزوم نظارت، سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی، اقدام به فراخوان برگزاری انتخابات تعیین نماینده یا رابط خانه مطبوعات کرده است، ادامه داد: از طرفی هم استقرار هرگونه تشکیلات موازی منطقه‌ای در سطح استان، مغایر با اساسنامه است.

وی با بیان اینکه هیئت مدیره در راستای احترام به افکار عمومی و نظرخواهی از اعضای خانه مطبوعات، برنامه‌ای را در نظر گرفته است که اقدامی قانونی و متعارف است، تصریح کرد: انتظار می‌رود کلیه اعضای خانه مطبوعات، به مفاد اساسنامه خانه، پایبند و متعهد باشند و اجازه دهند  هیئت میره خانه در فضایی آرام، منطقی و به دور از حواشی، به وظایف قانونی خود بپردازند.

برزگر با اشاره به اینکه خانه مطبوعات، نهاد صنفی مستقل است و دخالت عناصر خارج از چهارچوی‌های تعیین شده، قابل دفاع نیست، گفت: اگر اعضای خانه نسبت به انجام وظایف و یا فعالیت‌های اعضای هیئت مدیره شکایت و اعتراض دارند بهتر است بر اساس اساسنامه، این مسئله را با  بازرسان هانه درمیان بگذارند.

  بازرس خانه مطبوعات مازندران یادآورشد: در این باره، بعضی از دوستان به این مسئله مهم قانونی توجه نکردند.

برزگر با اشاره به اینکه برگزاری انتخابات تا اطلاع ثانوی مسکوت می‌ماند، گفت: بنابراین جمع‌آوری برخی نامه‌های بدون امضا و بدون هماهنگی با اعضای خانه، به منزله حاشیه سازی است.

وی ادامه داد: عضویت در خانه، داوطلبانه و اختیاری است و اگر فردی از اهالی رسانه،  توان و تعهد لازم برای تحقق اهداف و برنامه‌های خانه را ندارد می‌تواند در جای دیگری منشا خدمات باشد.

برزگر با اشاره به اینکه قرار نبود موضوع خانه به حاشیه‌سازی تبدیل شود و بعضی‌ها تغییر و جابه‌جایی قدرت و مسئولیت را نپذیرند و مقاومت کنند، خاطرنشان کرد: مقاومت در برابر اجرای قانون و مصوبه هیئت مدیره، منطقی نیست و بنا هم نیست که سهم مناطق را نادیده بگیریم.

وی یادآور شد: افراد حاشیه‌ساز بدانند حاشیه‌سازی معنا ندارد و بهتر است به محتوای قانون مراجعه کنند.

برزگر تاکید کرد: هیئت مدیره پس از بررسی، سه نفر را انتخاب کرده تا از میان آنها یک نفر نماینده خانه مطبوعات در غرب مازندران باشد.