شنبه 30 آذر 1392-0:32

فرماندار روی مین!

کاریکاتور


ذات الله زارعی فرماندار سابق میاندورود در روز تودیعش گفت: چون تکلیف بود من روی مین سیاسی رفتم!

کاریکاتور از: کیا بزرگی