شنبه 7 دی 1392-17:1

هدیه شهرداری به شورا

یک دستگاه پژو پارس به هر عضو شورا رسید

در حالی که در اختیار گذاشتن خودرو از سوی شهرداری ها به اعضای شورای شهر ممنوع است، شهرداری یکی از شهرهای بزرگ استان به هر یک از اعضای شورای شهر، یک دستگاه پژوپارس واگذار کرد!


مازندنومه: بر اساس این گزارش، در حالی که قانون حتی خرید خودرو را برای شهرداری ها نیز منع کرده و اشعار داشته که از خودروهای کرایه ای باید استفاده شود، شهرداری یکی از شهرهای بزرگ استان برای هر یک از 12  عضو شورای شهر یک دستگاه خودروی پژو پارس خریده و تنها یک عضو قدیمی این شورای 13 نفره، از قبول خودرو امتناع کرده است.

 گفته می شود اعضای شورا حتی رنگ های مورد علاقه شان را سفارش داده اند و همین موضوع سبب شده برخی اعضای شورا در شهرهای دیگر استان نیز از شهرداری شهرشان، تقاضای خودرو کنند.