شنبه 12 بهمن 1392-8:9

امام آمد

عکس های مصطفی کاظمی از نصب ماکت لحظه ورود امام به کشور- ساری:میدان شهدا