شنبه 19 بهمن 1392-22:28

سپید بیکران

عکس های هوایی مصطفی کاظمی از مناطق بحران زده غرب مازندران