يکشنبه 20 بهمن 1392-22:29

هنر مهر ورزیدن

عکس های مصطفی کاظمی از بازدید استاد داود رشیدی از کودکان سرطانی بیمارستان بوعلی سینای ساری