يکشنبه 27 بهمن 1392-14:41

مهر بورزیم

به این دختر کمک کنیم

به دختر22 ساله ی نیازمندی که به بیماری قلبی دچار است، کمک کنیم+شماره حساب


مازندنومه، سرویس مهرورزان: دخترخانمی از یک خانواده آبرومند که به عارضه قلبی دچار است، به کمک خیران نیازمند است.


جمعی از هنرمندان بابلی که پیگیر جمع آوری کمک برای این بیمارنیازمند هستند، توانسته اند از طریق کمک های مردمی، هزینه عمل او را فراهم کنند و عمل قلب این جوان، چهارشنبه گذشته با موفقیت در یکی از بیمارستان های تهران انجام شد، ولی برای درمان های بعد از عمل به مبلغ 9 میلیون تومان نیاز است.

از آنجایی خانواده ی این جوان، در شرایط مالی مناسبی قرار ندارند و قادر نیستند هزینه ی داروهای مورد نیاز را تامین کنند، از مردم نوعدوست و خیران تقاضای کمک کرده اند.


هم اکنون اولین دوره تجویز دارویی باید انجام گیرد، ولی پولی برای خرید دارو وجود ندارد(ماهانه 2 تا 3 میلیون تومان) و کمک های جمع شده قبلی هم کلا" صرف عمل او شده است.

این بیمار شرایط خطرناکی دارد و باید هرچه زودتر داروهای مورد نیاز به او برسد.

9 میلیون تومان پول زیادی نیست؛ اگر هر کدام همت کنیم.

بکوشیم با کاغذی که کم ترین ارزش را دارد، به یک زندگی جان و معنایی دوباره ببخشیم.

برای دریافت شماره حساب و تلفن برای واریز کمک، کامنت بگذارید یا به ما ایمیل بزنید: info@mazandnume.com