دوشنبه 28 بهمن 1392-10:26

نوروز در راه است...

گردشگری مجانی!

آنچه که در مازندران مشهوداست، استفاده رایگان ازمنابع خدادادی است؛ بدون اینکه این استفاده سودی برای بومی ها داشته باشد..


مازندنومه، سرویس محیط زیست و گردشگری، علیرضا حکمتی: سالهای زیادی است که استان های شمالی، به عنوان قطب بزرگ گردشگری کشورمان مطرح هستند. گرچه برباور بسیاری ازافرادی که درصنعت گردشگری کشورمان دستی دارند، بعضی دیگر از استان ها نیز پتانسیل بالایی برای جذب توریست داشته اند، اما به رغم این باور، هنوزحجم بالایی ازسفرهای تابستانی ونوروز، دراستان های مازندران وگیلان اتفاق می افتد.

 این نگرش ناصحیح که هزینه تردد درشهرهای شمالی، نسبت به سایرمناطق کشوربسیاربالاتر است وحضوردراین شهرها به عنوان توریست، برای خانوارهای ایرانی بسیارسخت است، تفکرناصوابی است؛ چراکه با بررسی هزینه های مختلف سفربه استان های دیگر وهمچنین طریق رسیدن به شهرهای مختلف، می توان به این نکته پی برد که مسافرت چندروزه به شهرهای شمالی درمقایسه با نقاط توریستی همچون کیش، قشم، اصفهان، مشهد و... بسیارارزان تروسهل الوصول تر است.

 این نکته رانیزبایداضافه کنم که باتوجه به استفاده از"چادرهای مسافرتی"و وجوداماکن مختلف ارزان قیمت دربسیاری ازشهرهای شمالی، نیازاولیه اسکان وتهیه محل خواب(البته درفصول گرم سال)دغدغه اصلی برای برای مسافران نیست.

 آنچه که دراستان مازندران و درشهرهایی که دارای تفرج گاه های طبیعی نیز هستند، مشهوداست استفاده رایگان ازمنابع خدادادی است، بدون اینکه این استفاده هزینه ای برای گردشگرها و سودی برای بومی ها داشته باشد.

جنگل ها، پارک های طبیعی، بسیاری از نقاط ساحلی و...به راحتی و به جزدرمواردی خاص(نظیراخذ وجوهی اندک برای مراقبت از خودرو یا محیط زیست) به رایگان دراختیارمسافران است، اما در سایر استان ها برای بهر گیری از امکانات شان پول و بلیت دریافت می کنند.

با وجودهمه ی منابع خدادادی وطبیعی، هنوز تمرکزخوب وقابل دفاعی ازصنعت "اقتصادی" توریسم دراستان مازندران ازسوی مسئولان ذی ربط اتفاق نیفتاده است.

باسفربه برخی استان هایی که داعیه جذب گردشگرداخلی وخارجی را دارند، می توان پی برد زیرساخت طبیعی ومواهب الهی آن قدردراستان مازندران مظلوم واقع شده که بسیاری ازمسافران و گردشگران داخلی وخارجی، باعدم پرداخت و یا پرداخت هزینه ای بسیارناچیز، سفر خودرا به پایان می رسانند.

عوایداین صنعت کم فروغ دراستان مازندران، با توجه به بنیه بالای وجود مراکز ومنابع گردشگری طبیعی وتاریخی ،بسیاربسیارناچیز است.

خوب است مسئولان ودست اندرکاران ومتولیان اصلی گردشگری دراستان مازندران(به ويژه مدیر کل آینده گردشگری مازندران که در راه است)، شهرها وروستاهای بکر و زیبای این استان را به راحتی درمرزهای ناشناختگی وفراموشی قرارندهند و تلاش کنند جز زباله، چیزی هم از گردشگری عاید مازندرانی ها شود.