شنبه 24 بهمن 1383-0:0

عسگري محمديان: تيم پيام ارتباطات را حفظ خواهيم كرد

برگزاري منظم رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد براي ارتقاي اين رشته بسيار مثمر ثمر است.


عسگري محمديان مربي تيم‌ملي كشتي آزاد تصريح كرد: برگزاري رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد براي بالا بردن سطح فني و توانايي هاي فردي كشتي گيران مناسب است و همواره آنها را در شرايط مسابقه نگه مي دارد، از طرفي باعث مي شود تا كشتي گيران از لحاظ مالي نيز تأمين شوند. وي ادامه داد: انجام رقابت هاي ليگ سبب مي شود تا كشتي گيران جوان و جوياي نام در مصاف با رقباي ملي‌پوش حد و اندازه خود را بدست آورند و با انگيزه بيشتري به تمريناتشان بپردازند، همچنين برگزاري منظم ديدارهاي ليگ برتر كشتي آزاد زمينه اي را براي رشد و ارتقاي هر چه بيشتر اين رشته فراهم مي آورد كه اين مسأله از هر جهت به نفع كشتي كشور است. نايب قهرمان المپيك 1988 سئول با اشاره به سطح كيفي رقابت هاي ليگ برتر كشتي آزاد سالجاري اظهار داشت: سومين دوره رقابت‌هاي ليگ برتر كشتي آزاد در سطح بسيار مطلوبي برگزار شد و تيم‌هاي حاضر با كشتي گيران بسيار خوبي در اين مسابقات حضور يافتند. از سويي در اين ديدارها شاهد ظهور كشتي گيران جوياي نام بوده ايم كه در برابر ملي‌پوشان خوب ظاهر شدند و كشتي هاي جذابي را به نمايش گذاشتند كه اين موضوع ما را به آينده كشتي و داشتن پشتوانه اي قوي اميدوار مي كند. محمديان همچنين با اشاره به قوانين جديد و داوريهاي قضاوت شده درليگ برتر كشتي آزاد عنوان داشت: قوانين جديدي كه از سوي فدارسيون جهاني كشتي (فيلا) وضع شده است براي همه كشورهاي عضو مي باشد و همگي بايد از آن تبعيت كنند،‌پس چه بهتر است كه كشتي گيران هر چه زودتر خود را با اين قوانين وفق دهند تا در هنگام رقابت مشكلي از لحاظ اجراي فنون و بكارگيري آن نداشته باشند، همچنين تغييرات پي در پي قوانين موجب شده تا كمي در نحوه قضاوت داوران اخلال بوجود آيد، چرا كه عدم اشراف كامل بر قوانين آنها را دچار نوع سردرگمي در اجراي آن كرده است كه اين مسأله يك امر طبيعي است و به مرور زمان برطرف خواهد شد. اما در مجموع بايد گفت داوران ايراني بهترين قضاوت كنندگان كشتي دنيا هستند و اين مسأله را شخصاً به عينه در تمامي رقابت هايي كه حاضر بودم مشاهده كردم. سرمربي تيم پيام ارتباط ساري در پايان درمورد حفظ اين تيم در رقابت‌هاي سال آتي ليگ برتر كشتي آزاد ابراز داشت: ‌با كمك مهندس فائقي قصد داريم در رقابتهاي فصل آينده ليگ برتر كشتي آزاد نيز پرقدرت ظاهر شويم و مطمئناً با تركيب كاملتري حضور خواهيم يافت، چرا كه هدف اصلي ما پشتوانه سازي و توسعه و پيشرفت در جهت اعتلاي كشتي است. (ipna)