شنبه 24 بهمن 1383-0:0

محرم و صفر ، 100ميليون تومان در مازندران خرج مي شود

استان مازندران بيش از يك ميليارد ريال در ماه محرم و صفر هزينه صرف مي‌‏كند .


مديركل اوقاف و امور خيريه استان مازندران، گفت: استان مازندران در ماه محرم و صفر، مبلغ يك ميليارد و 575 ميليون ريال هزينه صرف مي‌‏كند و اكثر مناطق استان از وقف بهره‌‏مند مي‌‏شوند. فيروز علي‌‏تهمتن، مدير كل اوقاف و امور خيريه استان مازندران، گفت: اكثر تكاياي استان مازندران در طول ماه‌‏هاي محرم و صفر در جهت اطعام و عزاداري از محل عوائد موقوفات بهره‌‏مند مي‌‏شوند. وي افزود: اگر تكيه‌‏اي فاقد درآمدي از محل موقوفات باشد، از محل درآمد موقوفاتي كه مصرف آنها اطعام و عزاداري است و مقيد به مكان خاصي نيست، به آن تكايا فاقد درآمده كمك مي‌‏شود. تهمتن گفت: در سال 83 پنج نفر واقف با نيت عزاداري سيدالشهداء املاكي را وقف كرده‌‏اند و تعداد كل موقوفات استان كه عوائد آنها بايد در راستاي نظر واقف صرف عزاداري و اطعام ماه محرم شود، يك هزار و 760 فقره است. (ilna)