يکشنبه 25 بهمن 1383-0:0

جهانگير نصري اشرفي: موسيقي تعزيه بر پايه موسيقي رديفي استوار است

پژوهشگر مازندراني موسيقي مقامي گفت: «موسيقي رديفي ساختار اصلي موسيقي تعزيه را تشكيل مي دهد اما چون اين هنر توسط مجريان گسترده اي در سراسر ايران برگزار مي شود، از آوازهاي بومي، آييني و مذهبي ايران هم تاثيرات زيادي گرفته است.»


اين محقق بهشهري كه امسال نخستين كنگره «بررسي مكاتب سبك ها و شيوه هاي موسيقي و آواز در تعزيه» را برگزار خواهد كرد، با اشاره به اين كه تعزيه تجمع عظيمي از هنرهاي بشري است، گفت: «هنرهاي صوتي،‌ نمايشي و زيبايي شناختي متنوع و زيادي در تعزيه به كار رفته است و همانطور كه حجم گسترده اي از نمايش هاي سنتي ايران در آن استفاده مي شود، موسيقي تعزيه هم بر پايه موسيقي سنتي ايران استوار است. تعزيه در ساختار خود از موسيقي رديف دستگاهي ايران بهره گرفته است. اما آنچه تنوع آن در ايران را زياد كرده، موسيقي مقامي و نواحي ايران است كه در هر منطقه ويژگي ها و خصوصيت هاي خودش را دارد.» «نصري اشرفي» موسيقي آوازي تعزيه را نيازمند تحقيق و پژوهش دانست و افزود: «چون اساس و ساختار تعزيه موسيقي رديفي است، هنرمندان رديف دان بايد روي مقوله سبك ها و مكتب هاي آوازي تعزيه پژوهش مي كردند اما متاسفانه جز مرحوم روح الله خالقي كه شناخت و احاطه كاملي بر اين مساله داشت، كس ديگري به طور جدي بر آن متمركز نشده است. البته مجيد كياني و دكتر شهيدي به طور پراكنده و خلاصه به اين مقوله پرداخته اند. اما چون نگاه پژوهشي و اتنوموزيكولوژي نداشتند هنوز وجوه بسياري در اين مقوله گمنام باقي مانده است.» «نصري اشرفي» كنگره بررسي مكاتب و سبك هاي آوازي در تعزيه را كه از 15 تا 20 اسفند ماه در فرهنگسراي هنر برگزار مي شود، فرصت مناسبي براي آغاز فعاليتي پژوهشي دانست و به ميراث خبر گفت: «در اين كنگره از شاخص ترين چهره هاي موسيقي دستگاهي دعوت شده است تا مقالات خود را ارايه دهند و بر اين موضوع كار كنند. از طرف ديگر كنگره تصميم دارد تاثير نغمات آييني، مذهبي مناطق ايران از جمله شروه خواني، اميرخواني، درويش خواني و غيره را بر آوازهاي تعزيه بررسي كند.» كنگره «مكاتب سبك ها و شيوه هاي موسيقي سنتي و آواز در تعزيه» به مدت 6 روز از 15 اسفند ماه آغاز مي شود. در هيات علمي اين كنگره داوود فتحعلي بيگي، لاله تقيان، محمدحسين ناصربخت، محمود عزيزي، حاتم عسگري و فرخ زندكريمي حضور دارند. در اين كنگره بيش از 100 تن از شاخص ترين تعزيه خوانان ايران به اجراي تعزيه مي پردازند.