چهارشنبه 5 اسفند 1383-0:0

سمفوني “دماوند” شاهين فرهت فروردين 84 منتشر مي‌شود

محمد رضا مهدوي روز چهارشنبه گفت اين سمفوني پس از آماده شدن، بعداز ماههاي محرم وصفر منتشر خواهد شد.


سمفوني دماوندپيش از اين توسط اركستر سمفونيك راديو و تلويزيون ارمنستان اجرا و بانظارت فرهت ضبط شده است. شاهين فرهت، دماوند را، همواره بهترين سمفوني خود دانسته و هميشه توصيف‌هاي زيبايي از اين سمفوني سه قسمتي داشته است. فرهت هميشه پر رمز و راز بودن دماوند را دليل و منبع الهام گرفتن از آن دانسته است. «كوه دماوند براي او هميشه حالتي افسون گرانه داشته است. او همواره آرزو داشته اين عظمت و شكوه را با زبان موسيقي به تصوير بكشد.» او دلش مي خواهد اجراي اين سمفوني با نمايش تصاويري از كوه دماوند همراه باشد؛ چرا كه نمايش تصاير اين كوه به تاثير سمفوني مي افزايد. به گزارش ايسنا،فرهت گفته است : از آنجا كه اين كار يك كار توصيفي است و داستان گونه روايت مي شود، بسيار علاقه مند هستم كه همراه با اجراي اركستر ، تصوير نيز همراهي كند تا مراحل مختلف صعود به قله ، پايين آمدن از آن و توفان و خلاصه داستان سمفوني به زبان تصوير هم روايت شود. او در اين مورد با مسئولين هم صحبت كرده و قرار است درصورت امكان به او جواب بدهند. "فرهت" هيچگاه ضبط هاي استوديويي را دوست نداشته است و به همين خاطر اين سمفوني توسط كنسرت ضبط شده است چون از نظر فرهت شور و هيجان لازم را داراست (isna)