چهارشنبه 12 اسفند 1383-0:0

130 بيمارستان آلوده كننده رودخانه‌ها در كل كشور جريمه شدند

نكارود، سياهرود، تجن،‌ هراز و چالوس در فهرست رودخانه هاي آلوده كننده محيط زيست هستند.


طبق بررسي‌هاي انجام شده از 72 رودخانه موجود در برنامه جامع كاهش آلودگي رودخانه‌هاي كشور 32 رودخانه آلوده به پساب‌هاي بيمارستاني است. نكارود، سياهرود، تجن،‌ هراز و چالوس در استان مازندران آلوده به فاضلاب‌هاي بيمارستاني هستند.