دوشنبه 18 فروردين 1393-7:33

خروج از بن بست روزمرگی ها

اگر معاون عمرانی استاندار پيگير اجراي طرح هاي جامع و هادي نباشد، ديگر معاونان استاندار و مديران محلي، بودجه به دست آمده را به سمت مساعدت ها و انجام فعاليت هاي غيرعمراني مي برند.


 

.مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، رضااصغری: پس از تنفیذ حکم رییس جمهوری توسط مقام معظم رهبری در تاریخ 12/5/1392، برای اجرای شعارهای تدبیر و امید رییس منتخب دولت، طبیعی بود ملت تا پایان سال گذشته منتظر انتصاب یا تنفیذ فعالیت دولت مردان ملی و محلی بمانند. بعد از سلام و صلوات و خوش آمدگویی و رفع دغدغه عزل و نصب ها، حال نوبت در آمدن از روزمرگی شده است.

برخي مديريت های محلي مانند شهر ساري، كه به لحاظ الگودهي (به عنوان شهر مركز استان) از اهميت بيشتري برخوردار است، به نسبت گذشته تلاش مضاعفي داشته و توانست رضايت نسبي عموم را جلب کند.

بعضي شهرداري ها از گذشته ضعيف تر شده(مثل قائم شهر) و پروژه هاي عمراني و طرح هاي نيمه كاره (آزادسازي حريم رودخانه سياه رود و بازگشايي رينگ هاي شمالي و جنوبي) را همچنان در تعطيلي نگه داشتند يا بسيار به كندي پيش مي رود.

 گاهي مديران فكر مي كنند اگر ظاهرسازي های شهری از قبيل رنگ آميزي جدول ها، كارهاي تزييني و برگزاري مراسم و يادواره و اعزام (كه كار اصلي دستگاه هاي فرهنگي است) را در اولويت دهند، مي توانند رضايت مطلوب تري به دست آورند. ولي اين گونه نيست.

 زماني كه آقاي صادقلو شهردار قائم شهر بود، با اين كه قاطعيت فراواني در مديريت داشت و با خيلي از كاركنان و شهروندان خاطي برخورد مي كرد، توانست تغييراتی اساسی در شهر ايجاد كند و هنگام رفتن او، مردم تحصن كردند.

 در هر مديريت، چهار نكته اساسي اهميت دارد: يكي اينكه درآمدها منظم تعيين و وصول شود؛ دوم درست هزينه شود. سوم از محدوديت هايي كه حكومت براي كمك به مديريت به نفع عموم ايجاد نمود استفاده صحيح شود.( براي مثال سرانه عمومي از قبيل معبر، پاركينگ، فضاي سبز و نيازهاي رفاهي كه مالكان بايد از زمين خود يا با پرداخت هزينه تأمين نمايند به طور كامل اجرا شود. ) چهارم اينكه محدوديت هايي كه حكومت براي الزام به مديريت وضع كرد مانند انضباط در دخل و خرج و تسهيل از انجام فعاليت ها رعايت شود.

 اگر هر يك از اين قسمت‌ها بلنگد، در انتظام فعاليت، اخلال ايجاد مي شود. عمر مديريت مانند عمر انسان ها محدود است؛ اگر اعضاي شوراها و عوامل دولتي، تلقي كنند پيشرفت به تدريج رخ مي دهد بايد بگوييم ظرفيت و حق مردم ما بيش از اينها است.

 از فرصت سوزی به فرصت سازی

مي طلبد استاندار، ناظران و تصميم گيران محلي، از معاون عمراني استاندار و ديگر عوامل دست اندركار بخواهند تا در سال جاری که به فرمايش مقام معظم رهبري "اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی" نامگذاری شد، عزم را جزم نموده و مدیریت شان را جهادی سازند.

 مدیریت جهادی یعنی اینکه مدیران مانند دکتر چمران که در تاریخ 8/7/1358 طبق پیشنهاد نخست وزیر دولت موقت و تصویب کلی شورای انقلاب نسبت به هیأت وزیران، از سوی امام خمینی (ره) به سمت وزیر دفاع منصوب شد، به جای چسبیدن به میز کار، وارد عرصه کار (به عبارتی کارزار دفاع مقدس) شد.

 از جمله صحنه دفاع مقدس، که به اقتصاد و فرهنگ ارتباط می یابد این است که پول فرهنگ را از فرهنگ بگیریم و کارهای اقتصادی مانند انجام عملیات عمرانی را از قبل عوارض مردم دریافت کنیم.

 اگر معاون عمرانی استاندار پيگير اجراي طرح هاي جامع و هادي نباشد، ديگر معاونان استاندار و مديران محلي، بودجه به دست آمده را به سمت مساعدت ها و انجام فعاليت هاي غيرعمراني مي برند.

 اعضاي شوراها هم لازم است به تفاهم رسيده و با تك صدايي به جاي خواسته هاي فردي، براي ايفاي وظايف شان آستين ها را بالا بزنند.

 انتظار در تدبیر و امید

معاون عمرانی استاندار باید بداند چنانچه کسی از حرکت در جاده وظایف شان، به خاکی بزند، پلیس راه استانداری آنها را راهنمایی می کند و اگر گوش نکنند از طریق مراجع ذیربط از قبیل هیات حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای استان، آنها را به جاده بر می گرداند یا جلوی شان را می گیرد.

 دست اندركاران استاني هم بايد از روزمرگي به درآمده و به جاي منتظر ماندن به آمدن نامه يا متقاضي و گاهي پيچاندن آنان براي صرف وقت و تمرکز در انتظار دريافت حقوق آخر ماه، به برنامه ريزي و تحول مطابق ضوابط توجه نموده تا ملاك ارزيابي كيفي و كمي دنيايي و اخروي باشد.

اگر در کار عمران محلی اخلال به وجود آید، عمران ملی نمره منفی دریافت می کند. انتظار مي رود خواسته هاي ناظران، بر فعاليت هاي اجرايي محلي به گونه اي مشترك شود كه مجري سردر گم نشده و با الزام به تسريع در فرايندسازي و الكترونيكي نمودن كارها، هزينه هاي اجرايي كاهش يابد.