شنبه 15 اسفند 1383-0:0

افزايش بي رويه ساخت و ساز به رودخانه‌هاي مازندران آسيب رسانده است

رئيس شوراي فني استان مازندران گفت: افزايش بي رويه ساخت و ساز و نياز به مصالح به ويژه شن و ماسه در سال هاي اخير به رودخانه‌هاي استان مازندران به شدت آسيب رسانده است.


شاهرخي كه در محل استانداري سخن مي‌گفت، اظهار داشت: بايد مصالحي را كه با استان سازگاري ندارد را مشخص كنيم و با جايگزين نمودن مصالح سازگار دستگاه‌هاي اجرايي را ملزم به استفاده از آن نماييم. شاهرخي همچنين گفت: از 953 روستاي بالاي 100 خانوار مازندران حدود 150 روستاي آن تاكنون مطالعات طرح هادي آن شروع نشده است. وي عنوان داشت:درسال جاري از 285 روستاي موجود در استان 62 مورد طرح هادي آن در كار گروه معماري و شهرسازي به تصويب نرسيده است.