چهارشنبه 27 فروردين 1393-19:30

دانشگاه می داند

دانشگاه می داند که ارائه برداشت های غیر عقلانی، تحجر آمیز، ظاهر گرایانه و قشری از مذهب و دین ، آفتی جانسوز و غیر قابل جبران برای دین خواهد بود و ما را از غایت و گوهر دین حنیف و لطیف دور خواهد ساخت.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، صمد علیپور:

سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش / که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش
شد آن که اهل نظر بر کناره می رفتنند /هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش

جناب دکتر اصغری -ریاست جدید دانشگاه مازندران- در مراسم معارفه خود چه زیبا و هوشمندانه و عالمانه کارکردهای علمی، پژوهشی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها را بیان کردند.

حفظ استقلال دانشگاه ها، رسالت نقد و نقادی، احساس امنیت منتقدان، زیست اخلاقی و عقلانی، رعایت حرمت و کرامت انسان ها، خلق و خوی نیک، شفافیت و پاسخگویی درمدیریت دانشگاهی، تقویت انجمن ها و کار گروهی،  اتکا به عقل و خرد جمعی، توجه به امور رفاهی دانشگاهیان و اهمیت سرمایه اجتماعی از مهمترین اولویت و برنامه های ریاست جدید دانشگاه مازندران به شمار می آید.

ما دانشگاهیان ضمن همراهی و همگامی با برنامه های اعلام شده بر این باوریم که دانشگاه نمی تواند نسبت به پرورش اخلاق مدنی و بسط تفکر انتقادی، نقش و رسالتی برای خود قائل نباشد.

دانشگاه نمی تواند نسبت به اهمیت آزادی بیان و اندیشه و حق اظهار نظر عنایتی نداشته باشد .

دانشگاه می داند که جویبار تولیدات و فرآورده های فکری و فرهنگی از چشمه سار حق استفاده از آزادی بیان و آرا و افکار مخالف و مختلف جاری خواهد شد.

دانشگاه می داند که می توان قرائت و چهره ای انسانی تر،  دلنواز تر، شاداب تر و اخلاقی تر از دین ارائه داد.

دانشگاه می داند که ارائه برداشت های غیر عقلانی، تحجر آمیز، ظاهر گرایانه و قشری از مذهب و دین ، آفتی جانسوز و غیر قابل جبران برای دین خواهد بود و ما را از غایت و گوهر دین حنیف و لطیف دور خواهد ساخت.

براین موضوع تاکید دارم که دانشگاه مازندران با بیش از ده هزار دانشجو به عنوان مهمترین واحد آموزش عالی در استان، می تواند در کنار مباحث جدی علمی ، تاثیر بسیار مثبتی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی داشته باشد. بر همین اساس شایسته است با انتخاب و انتصاب مدیران خوشفکر فرهنگی، زمینه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشجویان همراه با اتخاذ سیاست های عقلانی و منبسط و نه سختگیرانه و انقباضی در محیطی آزاد و آرام فراهم آید.

  امید است ریاست جدید دانشگاه مازندران با بهره گیری از همه اندیشمندان دانشگاه ، کارکنان شریف، توان متکثر و تنوع آمیز دانشجویان ارجمند و نیز استفاده از استادان روشنفکردینداری  چون دکتر کریمی مله و دیگر یاران، عملکردی تحسین آمیز از خود به یادگار بگذارد.