يکشنبه 16 اسفند 1383-0:0

نقش جهان وجهان نماي ديگر در مازندران کشف شد

سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران موفق شد بقایای کاخ جهان نما و میدان نقش جهان شاه عباس صفوی را زیر خانه های نوساز روستای فرح آباد مازندران کشف کنند .


بر اساس مطالعات انجام شده، مدارک و شواهد موجود و گرفتن عکس های هوایی، مسئولان سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران موفق شدند بقایای کاخ جهان نما و میدان نقش جهان شاه عباس صفوی را زیر خانه های نوساز روستای فرح آباد مازندران کشف کنند. روستای فرح آباد، یکی از روستاهای تاریخی کشور است که امروزه به علت ساخت و سازهای جدید، بخشی از آن تخریب شده است. شهرت این روستا به خاطر تفرجگاه بودنش در زمان شاه عباس صفوی است. شواهد تاریخی نشان می دهد که او به دلیل علاقه زیادی که به فرح آباد مازندران داشته است، الگویی از میدان نقش جهان را به همراه کاخی به نام جهان نما در فرح آباد می سازد که امروزه بخش اندکی از آن باقی مانده و بقایای آن نیز در زیر خاک مدفون شده است. «سعید سلیمانی»، مسئول دفتر حفظ و احیا و کارگاه مرمتی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری استان مازندران با اعلام خبر کشف محل بقایای کاخ جهان نما گفت: «بر اساس مطالعات انجام گرفته روی کتب قدیمی و مراجعه به برخی اسناد و نقاشی های صفوی، عکس های هوایی از منطقه فرح آباد گرفته شد که در نهایت به وسیله این عکس ها و نقشه برداری از روستای فرح آباد متوجه شدیم کاخ جهان نما در کنار مسجد فرح آباد ساخته شده بود. پس از ویرانی کاخ و ساخته شدن خانه های نوساز، بقایای کاخ در ارتفاع 5/1 متری زمین مدفون شده است.» وی در ادامه گفت: «شواهد نشان می دهد که کنار این کاخ میدانی به وسعت 100 تا 300 متر به شکل مستطیل وجود داشته است که به آن نقش جهان گفته می شده است و مسجد فرح آباد نیز در کنار یکی از اضلاع این میدان قرار می گرفته است.» به گفته وی شاه عباس صفوی به علت علاقه ای که به فرح آباد مازندران داشته است، الگویی از میدان نقش جهان اصفهان را در فرح آباد پیاده می کند که حاصل آن احداث یک میدان نقش جهان و کاخ جهان نما در فرح آباد مازندران بوده است.» «سلیمانی» در خصوص وضعیت روستای فرح آباد در زمان شاه عباس صفوی گفت: «بر اساس نوشته های جهانگرد ایتالیایی پیترو دلوبالا، روستای فرح آباد در زمان شاه عباس وسعتی بیش از استانبول ترکیه داشته است و به نوعی شهر بزرگی محسوب می شده است.» در حال حاضر از بافت تاریخی این روستا تنها مسجد فرح آباد، یک پل و بقایای کاخ جهان نما باقی مانده است. کارشناسان میراث فرهنگی در تلاش اند تا بتوانند بخش هایی از کاخ را که زیر خانه ها قرار نگرفته است بیرون بیاورند. کاخ جهان نما یکی از کاخ های زیبای شاه عباس صفوی بوده است. (chn)