چهارشنبه 3 ارديبهشت 1393-12:3

حنای بی رنگ مخالفان

تخریب دولت با تضعیف استاندار

 

 اگر استاندار تضعیف شود دودش به چشم همه خواهد رفت.همه ما در یک کشتی به نام مازندران مسافر دریای مواج و پر تلاطم توسعه هستیم و نباید ناخدای این کشتی را درگیر حواشی کنیم.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، ایرج نیازی: نان عده ای در تنور شایعه و تخریب داغ و روغن می شود. برای شان فرقی نمی کند استاندار چه کسی است و از کدام دولت می باشد چرا که منافع فردی این جماعت ایجاب می کند با شایعه سازی و تخریب به اهداف شان برسند.

 همان گونه که رییس جمهوری محترم فرمودند منتقدان و مخالفان تفکر اعتدال بیشتر از طرفداران دولت مجال رسانه ای دارند و به عبارتی از امنیت بیشتری یرخوردارند!

برخی از سایت ها و محافل سیاسی استان از روزی که دکتر ربیع فلاح استاندار مازندران شد، شمشیر را از رو بستند و هر روز با خبر سازی و نامه نگاری به دنبال تخریب دولت هستند.

این افراد چند گروه هستند: گروه عمده ای که مخا لف فکری و گفتمانی" دولت تدبیر و امید "هستند و گروه قلیل دیگری که چون به مناصب و منافع نرسیدند علم مخا لفت به دوش می کشند. اما گروهی هستند که علی رغم انتقاد به آقای ربیع فلاح چون دلسوز استان و دولت هستند سعی می کنند در جلسات خصوصی مطالب شان را مطرح کنند.

 اینان نه سهم خواهند و نه اهل هیاهو. بلکه صبورند و اهل مشاوره.اما یقین بدانید دغدغه برخی حضرات منافع و مصالح استان نیست وهر فرد دیگری که استاندار شود همین آش است و همین کاسه. می دانیم که :همه مقدرات استان به دست استاندار نیست یا همه امکانات و شرایط برای هیچ مسوولی همیشه فراهم نیست و با توجه به اصل تفکیک قوانهاد ها و مراجع متعددی هستند که بر روند امور تاثیرگذارند. لذا هرکسی که دلش برای استان می طپد با ید باری از دوش استان بردارد نه آنکه هر روز با شایعه سازی روند تخریب و تضعیف در پیش بگیرد.

 اگر استاندار تضعیف شود دودش به چشم همه خواهد رفت.همه ما در یک کشتی به نام مازندران مسافر دریای مواج و پر تلاطم توسعه هستیم و نباید ناخدای این کشتی را درگیر حواشی کنیم. تا زمانی که به دنبال منافع فردی و گروهی هستیم نمی توانیم حتی قوی ترین مدیر ملی را هم تحمل کنیم وهمین جوسازی ها و تخریب وجود خواهد داشت.

توصیه مشفقانه نگارنده به این عزیزان پرهیز از حاشیه سازی و تضعیف دولت است و بدانید با این دسته از اقدامات کاری جز سوراخ کردن کشتی توسعه نتیجه دیگری حاصل نخواهد شد و این گونه اقدامات بازی با سرنوشت استان است .

 در حالی که رسانه ها و مقامات استان های دیگر با همگرایی و همدلی در حال پیگیری منافع استان خود هستند ولی ما با زیرپا خالی کردن و تضعیف مسولان استان خودمان فرصت سوزی می کنیم.

در غایت آنکه دفاع این قلم از مدیریت ارشد استان به معنای بی نقص بودن عملکرد استاندارنیست چرا که هر کسی دیکته می نویسد حتما غلط خواهد داشت ولی بی انصافی است که زحمات و خدمات ایشان را نبینیم و بخواهیم با هیجانات کاذب موجب دلسردی خدمتگزاران شویم و فضای خدمت و تلاش را ناامن بکنیم.