پنجشنبه 4 ارديبهشت 1393-23:45

برای مازندران دل بسوزانید، نه خودتان!

نماینده ای كه بايد بيشتربه فكرحوزه انتخابيه خود باشد و بداند كلنگ بيمارستان كوچكي كه موجب خوشحالي مردم است، به چه سرنوشتي دچار شده، به جاي تذكر به خودش، بی دلیل و مدرک، مسئولان استان را به درخواب زمستاني متهم مي كند؛ غافل ازاين كه خودش بهار را حس نكرده و به همراه گروهي بحران ساز، در مسير خدمت رساني دولت ونماينده اش دراستان مدام اختلال ايجاد مي كنند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، محمدرضا منصوریان، فرماندار سوادکوه شمالی: چند روزي است دو جريان بحران ساز زنجيره اي درمنطقه  و درمجلس شوراي اسلامي، به موازات هم نسبت به عملكرد دولت تدبير واميد ونماينده دولت دراستان مي تازند.

 هرچند مردم فهيم ما از رفتار و مقاصد اين افراد آگاه هستند، درپاسخ به آن دسته ازكساني که ساده لوحانه در دام اين هوچي گري ها مي افتند و تغييرمديرعالي دولت را دنبال مي كنند، بايد بگويم تاكنون اين گونه نبوده که استانداري كمترازدوسال ونيم دراستان حضور داشته باشد، به جزيك نفر.

دولت هاي گذشته اين قاعده را رعايت كردند؛ حتي در دولت مهرورز با آن که رئيس دولت نهم درسفر اول خود شخصآ دراستاديوم شهيد متقي ساري ازمردم پرسيد: اگرازاستاندارتان راضي نيستيد، او را به پاركينگ بفرستم، با توجه به پاسخ مثبت مردم، اما احمدی نژاد اين كار را نكرد .

علاوه بر این ها درطول مديريت استانداری، داشتيم كساني را كه چند روز اول هفته را درتهران بودند و آخرهرهفته به استان مي آمدند وبا زيركي خاصي كه همه مي دانيم، ملاقات حضوري با مردم را درمصلا ها برگزارمي كرند و با يك تير، چند نشان مي زدند!

آن زمان برخی رسانه ها و چهره های سیاسی، اعتراضی نمی کردند؛ حال چرا دولت تدبير واميد بايد به اين راحتي كسي را  که:
1- ماه ها طول كشيد تا انتخاب شود
2- ازتجربه كافي مديريتي دربخش هاي مختلف نظام  جمهوري اسلامي بهره مند است
3- ازمديران جهادي دوران هشت سال دفاع مقدس است
4- ازاقبال خوبي دردولت برخوردار است
5- خالصانه درطول هفته (نه فقط پنج شنبه وجمعه)  در بیشتر برنامه های استان اعم از اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی شركت مي كند و حتی برای دیدار با خانواده های شهدا وقت می گذارد
6- ...
تغییر دهد؟!

اکنون با فعالیت شبانه روزی ربیع فلاح و تیم مدیریت استان، آرامش نسبی سیاسی و اقتصادی در مازندران ایجاد شده و مشخص نیست چرا برخی در پی برهم زدن این آرامش اند.

البته ایرادها و مشکلات کم نیست و حتی گاه همفكران وهمراهان دولت روحاني نیز نقدهایي جدی بر عملکردها دارند، اما نقد خیرخواهانه کجا و هدف گذاری های مغرضانه و برنامه ریزی شده کجا!

شايد اینان فراموش كردند، ربیع فلاح درچه شرايط سختي استان را تحويل گرفت. همان طوري كه درسطح ملي، دولت با خزانه خالي ومیليارد تومان بدهي به پيمانكاران و پروژه هاي نيمه كاره رها شده، روبه رو بود،  استان هم با 2000 پروژه نيمه تمام وعدم تخصيص اعتبار به دلیل كسري بودجه در پايان سال 92 مواجه بود كه بيش از10هزارمیليارد ريال اعتبار نياز دارد تا بركالبد اين اجسام نيمه جان روحی دميده شود.

 اکنون اگر گشايشي دركنار و گوشه استان درراه اندازي شركت ها وتوليدي هاي نيمه تعطيل رخ مي دهد و ضریب بودجه استان ارتقا می یابد و سرمایه به استان وارد می شود، فقط به خاطر درايت مدیريتي استانداراست.

 حال نماینده ای كه بايد بيشتربه فكرحوزه انتخابيه خود باشد و بداند كلنگ بيمارستان كوچكي كه موجب خوشحالي مردم است، به چه سرنوشتي دچار شده، به جاي تذكر به خودش، حداقل برای سومین مرتبه مرتکب اشتباه محاسباتی می شود و بی دلیل و مدرک  مسئولان استان را به درخواب زمستاني متهم مي كند؛ غافل ازاين كه خودش بهار را حس نكرده و به همراه گروهي بحران ساز، در مسير خدمت رساني دولت ونماينده اش دراستان مدام اختلال ايجاد مي كنند.

 اینان حيف وميل شدن 1400 ميلياردي بنگاه هاي زود بازده را نمی بینند و نمي گويند چه كساني ازاين وام هاي بي برگشت بهره مند وكارخانه دارشدند!

این جماعت عدم موفقيت مديريت استان را مطرح مي كنند ، اما نمي گويند درآمدهاي نفتي سرسام آور گذشته چه حاصلي براي استان ما داشت وكدام پروژه چشم گير دراستان راه اندازي شد؟

نیز از وادادگي تيم مذاكره ياد مي كنند، اما نامه "فدايت شوم" و بی اثر ديگران به سران استكبار و بی برنامگی و اختلاس های کلان را فراموش مي كنند!

برنامه  ساختمان حافظيه را علم می كنند،  اما سفر گروهي وخانوادگي دولت گذشته به نيويورك را به ياد نمي آوردند!
 
سنگ کج و معوج هدفمند شدن يارانه ها را که خود در ایجاد این وضعیت دخیل بودند، نمی بینند، ولی به درايت دولت درتصميم به شيب نرم افزايش حامل هاي انرژي انتقاد می کنند!

راستی انتقاد به توزیع ناقص سبد كالا مهم تر است یا انتقاد از واگذاري شركت هاي دولتي به باند هاي ثروت قدرت و تولید بابک زنجانی ها و خاوری ها و مرتضوی ها؟!

 همه مي دانيم دوسوم مديران گذشته همچنان امور دولت يازدهم را دست دارند و دركنارمديران جديد، با درايت استاندار مشغول كارند، اما کسی به این مدارا و نرمش و صبوری نگاه نمی کند و برخی جریان های خاص سیاسی و رسانه ای، به همان یک سوم افراد منتسب به این دولت می تازند، انگار ابدا" انتخاباتی برگزار نشده است!

دوستان مخالف و منتقد، راه را اشتباهی طی می کنید و نتیجه آن را نیز خواهید دید. روش نقد و باریک بینی با آن چه شما در پیش گرفته اید تفاوت دارد. با این اقدام های حاشیه سازانه، افکار عمومی تنها متوجه یک نکته خواهند شد؛ این که: دل تان برای خود و منافع تان می سوزد، نه مازندران.

*مطالب مرتبط:

فرار به جلو

تخریب دولت با تضعیف استاندار