يکشنبه 25 خرداد 1393-9:44

استارت جشنواره مطبوعات مازندران/مجازی ها هم شرکت می کنند

در جشنواره مطبوعات و خبرگزاری های امسال مازندران، رسانه های مجازی هم شرکت خواهند داشت.


مازندنومه، سرویس اجتماعی: سومین جشنواره مطبوعات و خبرگزاری ها، شاهد حضور رسانه های مجازی استان هم خواهد بود.

حسین مرتضوی اظهار داشت: پیش از این دو بار جشنواره مطبوعات و خبرگزاری‌ها در مازندران برگزار شده بود و امسال برای نخستین بار، بخش رسانه‌های مجازی هم به این جشنواره افزوده شد.

وی با بیان اینکه آثاری که از فروردین سال 92 تا اردیبهشت سال 93 منتشر شده است در جشنواره شرکت داده می‌شود، افزود: مهلت ارسال آثار از 25 خرداد تا 30 تیرماه تعیین شده است.

مدیرعامل خانه مطبوعات مازندران یادآور شد: آثاری در بخش ویژه جشنواره شرکت داده می‌شوند که از تاریخ ابتدای فروین 93 تا 20 خردادماه منتشر شده باشند.