چهارشنبه 28 خرداد 1393-19:50

نامه به هاشمی رفسنجانی

حقوق ما را به موقع نمی دهند

نامه جمعی از استادان و کارکنان دانشگاه آزاد به آیت الله هاشمی رفسنجانی:پرداخت حقوق، مزایا و امتیازات را در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد به صورت سراسری کنید.


مازندنومه، سرویس اجتماعی: جمعی از استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی در مازندران، در نامه ای به رئیس هیئت امنای این دانشگاه خواستار توجه بیشتر به امور معیشتی خود شدند .

 امضا کنندگان این نامه خطاب به آیت الله هاشمی رفسنجانی از عدم پرداخت به موقع حقوق ماهانه خود گله کردند و نوشتند: در حالی که همه ادارات و دستگاه ها و دانشگاه های سراسر کشور حقوق خود را به موقع دریافت می کنند، اما ما حتی تا بیستم ماه بعد نیز از دریافت حقوق خود محروم می مانیم؛ این در شرایطی است که در طول سه سال گذشته یعنی سال های 91 ، 92 و 93 افزایش حقوقی برای ما لحاظ نشده است .

این افراد از رئیس هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی خواستند که پرداخت حقوق، مزایا و امتیازات را در تمامی واحدهای دانشگاه آزاد به صورت سراسری کنند تا واحدهای کوچک در پرداخت به موقع آنها ناتوان نباشند .

نوسیسندگان نامه خواستار همطرازی خود با اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاههای سراسری شدند و اعلام کردند: متاسفانه برخی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی در پرداخت هدایای مناسبتی نظیر روز معلم و اعیاد مذهبی و ملی که در بسیاری از دانشگاه ها و دستگاه های کشور مرسوم و متداول است، خودداری می کنند و کسی هم پاسخگو نیست .

همچنین تعیین روسای واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی به صورت انتخابی با نظر اعضای هیئت علمی از دیگر پیشنهادهای مندرج در این نامه به شمار می رود .

گفتنی است برخی از استادان و کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی سوادکوه، چندی پیش در اعتراض به عدم دریافت حقوق قانونی خود، دست از کار کشیدند.