چهارشنبه 4 تير 1393-10:51

دانشگاه مازندران در مسیر تغییرات

تازه ترین انتصابات در دانشگاه مازندران/رییس جدید دانشگاه مازندران پس از مراسم معارفه خود در فروردین امسال، با شیب ملایم و ثابتی به ایجاد تغییرات در دانشگاه مبادرت ورزیده است.


مازندنومه، سرویس اجتماعی: روند تغییرات و جابه جایی ها در دانشگاه مازندران هم چنان ادامه دارد و دکتر فخرالدین اصغری آقمشهدی - رییس جدید دانشگاه – برای چینش نیروهای تازه نفس و همسو با تیم جدید، حکم های تازه صادر می کند.

پس از تغییر هفته گذشته در روابط عمومی دانشگاه و آمدن حسین یحیی زاده به جای حسین طالب نژاد که 14 ماه عهده دار مدیریت روابط عمومی دانشگاه مازندران بود، اصغری آقمشهدی طی حکمی دکتر تقی گیلک حکیم آبادی  را به سمت رییس دانشکده علوم اقتصادی و اداری دانشگاه مازندران منصوب کرد. رییس پیشین این دانشکده دکتر احمد جعفری صمیمی بود.

 هم چنین در حکم دیگری دکتر مسلم منصور لکورج -عضو هیات علمی دانشکده شیمی- به سمت معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه مازندران منصوب شد. او جای دکتر جهانبخش رئوف را در این سمت گرفت.

دکتر منصور لکورج مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه و معاونت آموزشی دانشکده شیمی را در رزومه خود دارد.

اصغری آقمشهدی در مراسم تکریم و معارفه معاون پژوهش و فناوری این دانشگاه گفت: پژوهش هایی که در دانشگاه انجام می شود باید با کیفیت و نتیجه مثبت برای جامعه باشد.

رییس دانشگاه مازندران حوزه آی تی را در دانشگاه بسیار پراهمیت دانست وافزود: تشکیل شورای آی تی در دانشگاه بسیار مهم و نقش کلیدی را دارد و امیدوارم منشا خدمات موثری باشد.

گفتنی است رییس جدید دانشگاه مازندران پس از مراسم معارفه خود در فروردین امسال، با شیب ملایم و ثابتی به ایجاد تغییرات در دانشگاه مبادرت ورزیده است که اکثر جابه جایی ها با استقبال دانشجویان، کارکنان و استادان دانشگاه روبه رو شده است.