سه شنبه 24 تير 1393-16:37

مدیر عامل آبفار مازندران:

فقط نیمی از اعتبار مصوب سال گذشته تخصیص یافت

مجید عبدالهی: از مجموع 450 میلیارد ریال اعتبار مصوب سال گذشته 220 میلیارد ریال تخصیص یافت و تکمیل پروژه های نیمه تمام به اعتبارات جدید نیاز دارد/  245 پروژه نیمه تمام آبرسانی روستایی در استان وجود دارد که تکمیل این پروژه ها به اعتباری بالغ بر 2 هزار و یکصد میلیارد ریال نیازمند است.


مازندنومه؛ سرویس اقتصادی، خبر ارسالی اداره روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب روستایی مازندران: مدیر عامل آبفار استان اظهار داشت: هنوز اعتبار عمرانی و ملی مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی پروژه های نیمه تمام اعلام نشده است، اما پیمانکاران مشغول فعالیت هستند و ما آنها را مجاب کردیم تا ابلاغ اعتبارات سال مالی جدید، فعالیت اجرایی پروژه های نیمه تمام آبرسانی را به تعویق نیندازند.

مجید عبدالهی با تاکید بر اولویت تکمیل پروژه های نیمه تمام آبرسانی روستایی همگام با رویکرد دولت افزود: در حال حاضر 245 پروژه نیمه تمام آبرسانی روستایی در استان وجود دارد که تکمیل این پروژه ها به اعتباری بالغ بر 2 هزار و یکصد میلیارد ریال نیازمند است.

وی تصریح کرد: از مجموع 450 میلیارد ریال اعتبار مصوب سال گذشته 220 میلیارد ریال تخصیص یافت و تکمیل پروژه های نیمه تمام به اعتبارات جدید نیاز دارد.