پنجشنبه 2 مرداد 1393-2:36

امروز، آغاز سال 1526 باستانی تبری

سال نو مبارک

مازندنومه آغاز سال نوی مازندرانی را به همولایتی ها شادباش می گوید.


مازندنومه، سرویس اجتماعی: امروز دوم مردادماه برابر با اول فردینه ماه 1526 تبری، نخستین روز سال نوی مازندرانی هاست:

خار نوسال

بن روز

وقتی که بهار خنده کنده

دل وشائه

آسمون شه لاره جم کنده و آفتاب

چش ره مار کنده و قرمز دیم ره...

طبق تقویم کهن مازندرانی ها، سال جدید از اول فردینه(2 مردادماه شمسی) با مادرمه آغاز می شود. 

مناسبت دیگر مردادماه شروع چله کوچک تابستان است که از دهم این ماه آغاز می شود.

آغاز سال نوی باستانی تبری را به مخاطبان ارجمند شادباش می گوییم.