سه شنبه 9 فروردين 1384-0:0

سرسبزي شمال كشور ظاهري است - لاريجاني

اقوام ايراني عامل پايداري نظام هستند .


علي لاريجاني -نامزدمازندراني شوراي هماهنگي انقلاب براي انتخابات آينده - با اشاره به محروميت‌هاي نهفته در سه استان شمالي كشور (گلستان، گيلان و مازندران) تاكيد كرد چنان چه پوشش سبز قرار گرفته در سر تا سر اين سه استان را كنار بزنيم فقر نهفته در آن به وضوح ديده خواهد شد. لاريجاني با اظهار تاسف از اين كه سرسبزي ظاهري اين سه استان باعث شده است تا در اوايل پيروزي انقلاب با يك بخش نامه‌ كذايي اين مناطق جزو استان‌هاي برخوردار كشور ناميده شود ، افزود: اگرچه اين استان‌ها از نظر امكانات و مواهب برخوردارند اما در عصري زندگي مي‌كنيم كه در كنار امكانات كشاورزي بايد صنايع تكميلي و جانبي نيز رشد كند تا دليلي براي مهاجرت به شهرهاي بزرگ نداشته باشيم. وي هم چنين گفت:اقوام ايراني با سوابق كهن و ارزشمندشان عامل پايداري و نظام هستند و هر گونه تبادل تجربيات و سنن آنان باعث پايداري بيشتر خواهد شد.