يکشنبه 19 مرداد 1393-8:31

6 عضو حقیقی هیات امنای دانشگاه مازندران معرفی شدند

از سوي وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري اعضاي حقيقي چهارمين دوره هيات امناي دانشگاه هاي مازندران منصوب شدند+معرفی اعضا


مازندنومه؛ سرویس اجتماعی، خبرارسالی روابط عمومي دانشگاه مازندران: به پيشنهاد دكتر فخرالدین اصغري آقمشهدي -سرپرست دانشگاه مازندران- اعضاي حقيقي چهارمين دوره هيات امناي دانشگاه هاي مازندران از سوي دكتر رضا فرجي دانا -وزيرعلوم، تحقيقات و فناوري- منصوب شدند.

اعضای حقیقی هیات امنای چهارم دانشگاه مازندران، شامل این افراد می شود:

1-    دكتر محمد شريعتمداري          معاون اجرايي رييس جمهور
2-    دكتر فرهاد دژپسند                معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
3-    دكتر ربيع فلاح جلودار           استاندار مازندران
4-    دكتر سيد خلاق ميرنيا            رييس موسسه آموزش عالي صنعتي مازندران
5-    دكتر حجت ا... ايوبي             معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي
6-    دكتر محمود شارع پور          عضو هيات علمي دانشگاه مازندران

شايان ذكر است روساي دانشگاه مازندران، دانشگاه صنعتي نوشيرواني بابل، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري، دانشگاه تخصصي فناوري هاي نوين آمل و دانشگاه علم و فناوري مازندران (بهشهر)، از اعضاي حقوقي هيات امنا هستند.

دبيري هيات امنا را رياست دانشگاه مازندران برعهده دارد.