سه شنبه 25 شهريور 1393-12:41

به بهانه یک سالگی استانداری دکتر ربیع فلاح جلودار

استاندار نقد درون گفتمانی و ارزیابی یکساله ارائه دهد

همین اصحاب رسانه که توانایی های کلامی استاندار فعلی را نقد می کنند، منتقد سخن درمانی استاندار قبلی بودند/روحانی خواهان شایسته انگیزش و تحرک بیشتر و علمی تر در پیشبرد امور هستند و از نماینده عالی دولت مصرانه انتظار تحقق برنامه های شیخ دیپلمات را دارند.


مازندنومه؛ سرویس سیاسی، ایرج نیازآذری:پایان اولین سال مدیریت دکتر ربیع فلاح بر استانداری مازندران، بهانه ای برای نقد و ارزیابی مقام عالی استان در رسانه ها و محافل سیاسی مازندران شده است.

راقم این سطور ضمن اینکه ارزیابی فردی هر مدیری را بر اساس شاخص های سازمانی امری معقول می داند، اما نگاه دیگری به این موضوع دارد. وقتی سخن از ارزیابی افرادی چون استاندار، نمایندگان یا سایر مسئولان می شود، بلافاصله از نقش آنها در توسعه یا میزان موفقیت برنامه های کاری آنها صحبت می شود.

به عبارتی افراد و مقامات محور ارزیابی برای توسعه یافتگی یا ناکارآمدی قرار می گیرند و جامعه با نمره دادن به اشخاص در مقام داوری برمی آید، تا جائی که سرنوشت یا مقدرات یک استان یا شهر را به دست یکنفر گره می زنند!

  ارزیابی افراد و سازمان ها بدون در نظر گرفتن مسائل ساختاری، قوانین و مقررات، سطح و میزان اختیارات، موانع و محدودیت ها، برنامه ها، منابع و مقدورات، شرایط محیطی و زمانی و نحوه تعامل سایر نهادها و گروهای تاثیر گذار ذی مدخل، قضاوت کامل و جامعی نخواهد بود.

هرچند مهارت ها و توانایی های فردی در موفقیت های سازمانی و تحقق برنامه ها موثر است اما نمی توان به سلسله مراتب ملی ،ساخت سازمانی، روندهای قانونی، عوامل ساختاری، مسائل فرهنگی، نقش منابع مالی و انسانی و سابقه اقدامات و شرایط بی توجه بود.

فقدان حزب و نبود تشکیلات مدنی منسجم و موفق، تضادها و اختلافات مبنایی بین کنش گران توسعه، تعارضات حقوقی و سیاسی در سطوح کلان کشور در فهم و ادراک مبانی توسعه ، فردگرایی، نبود مشارکت جدی نخبگان، موانع تاریخی، مشکلات فرهنگی، فقدان الگوی مشخص برای توسعه از عوامل موثر ناکارآمدی بر روند های توسعه محسوب می شود که سطح خرد و منطقه ای را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.

اینکه در چنین ساخت سازمانی ،حقوقی ، ساختاری و زمین ناهموارسیاسی ،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی علی رغم کمبود ها انتظار داشته باشیم تنها یک فرد شق القمر کند پر بیراه رفته ایم و اساس قضاوت مبنای نادرستی دارد و شایسته است واقع بین باشیم و مطالبات خود را عقلایی کنیم.

مثلا با این همه پروژه عمرانی نیمه تمام و کمبود اعتبار چه باید کرد؟ آیا می توان به راحتی کارمندان ناکارآمدرا اخراج کرد؟ با فشارو نفوذ بازیگران قدرتمند سیاسی صاحب جایگاه قانونی چگونه رفتار شود؟ مطالبات و مشکلات انباشته شده را چگونه باید پاسخ گفت؟مزاحمت های سیاسی مخالفان و منتقدان را چطور باید مدیریت نمود؟

سهم خواهی اطرافیان و ده ها معضل و مشکل ریز و درشت دیگر روند حرکت توسعه واقدامات یک مدیریت کارآمد را به شدت کند می سازد. با این سطح از تحلیل می خواهم بگویم هر فرد دیگری در کشور ما در مناصب اجرایی مسولیت بگیرد، شاخص های کمی و کیفی استانداردی برای قضاوت عملکردش وجود ندارد.

مثلا همین اصحاب رسانه که توانایی های کلامی استاندار فعلی را نقد می کنند، منتقد سخن درمانی استاندار قبلی بودند!

فراموش نکنیم اصرار بر برنامه خواستن از افراد در صورتی که نظام تصمیم گیری بر اساس اصل تفکیک قوا تابع مجموعه ای از ضوابط و مقررات قانونی انجام می شود، بازهم ارزیابی درستی نیست، چه آنکه به حکم قوانین و اسناد بالادستی روند برنامه نویسی، برنامه ریزی و مراجع تصویب کننده برنامه در سطح ملی است و شهرستان ها و استان ها تابع روند های کشوری هستند و لازم نیست افراد برنامه داشته باشند، بلکه استانداران یا سایر مدیران مجری برنامه های مصوب قانونی و سازمانی هستند.

البته استانداران با توجه به اختیارات و مجموعه تشکیلات، منابع، امکانات و فرصت هایی که دارند، نقش مهم و بسزایی در جهت گیری، هماهنگی، سازماندهی ،روان سازی و تسریع در فرآیند های امور دارند.

بدون شک شخصیت و بنیان های فکری، فرهنگی، دانشی، تجارب و مهارت های فردی استانداران، گروه همکاران، حامیان سیاسی، قدرت بازیگران منطقه ای، فرهنگ قالب محیطی و اقتضائات زمانی در تحقق کار ویژه ها و ضریب موفقیت یا ناکامی آنها موثر است.

  با این شرایط مازنی های دوستدار گفتمان اعتدال از استاندار با تجربه دولت تدبیر و امید انتظار دارند درملی سازی مسائل و مشکلات استان لابی کند، سطح تعامل با سایر کنش گران توسعه را افزایش دهد، به نهاد سازی و استفاده از ظرفیت های ملی اهتمام ورزد و در حداکثرسازی منافع استان به جد بلیغ بکوشد.

روحانی خواهان شایسته انگیزش و تحرک بیشتر و علمی تر در پیشبرد امور هستند و از نماینده عالی دولت مصرانه انتظار تحقق برنامه های شیخ دیپلمات را دارند.

هر چند انتظار داریم استاندار نقد درون گفتمانی و ارزیابی اقدامات یکساله خود را به معرض داوری نخبگان بگذارد، ولی نکته حائز اهمیت این است که یک دست صدا ندارد و با یک گل هم بهار نمی شود، پس همگان باید با مشارکت و همکاری در توسعه استان سهیم باشند و همه صاحب منصبان، نهادها، گروه های مرجع، نخبگان، رسانه ها، دانشگاهیان و آحادمختلف جامعه برای توسعه استان همدل و هم صدا شوند.