شنبه 17 آبان 1393-10:18

هفته فرهنگی مازندران و شهرستان های استان در راه است

یک پیشنهاد شوق آفرین

جامعه خسته و آسیب دیده اجتماعی ما به نشاط معنوی و شادی فرهنگی نیازمند است و با توجه به پیشنهاد معاون سیاسی استاندار مازندران،  اکنون فرصت خوبی برای مطالعه ، طراحی و برنامه ریزی برای برگزاری "هفته فرهنگی "است.


مازندنومه؛ سرویس فرهنگی و هنری، ایرج نیازآذری: شهرهای مازندران خرده فرهنگ ها، آیین ها و رسم های ماندگاری دارند که هویت بومی و محلی مازندران متاثر ازآنهاست.

خرده فرهنگ ها و آیین های بومی و محلی یکی از مولفه های مهم مانایی، قوام و استواری فرهنگی هستند که میراث معنوی ما را نیز شامل می شود.

توسعه صنعتی و زندگی شهری برخی از خرده فرهنگ ها را به حاشیه رانده و بعضی را به فراموشی؛ لیکن فرهنگ های بومی و محلی همواره موجب همبستگی، نشاط، همگرایی و توسعه فضائل اخلاقی بوده که بازتولید و زایش مجدد آنها متناسب با شرایط و ذائقه های امروزی عامل اثربخشی و پویایی فرهنگی جامعه می شود.

وقتی سخن از فرهنگ یا فعالیت فرهنگی به میان می آید، نباید آن را در حد یک مناسبت تقلیل داد، بلکه باید به اثرات و پیامدهای بعدی آن نیزتوجه داشت، چرا که فرهنگ اساس و شالوده هر جامعه است و پیشرفت هرکشور به توسعه فرهنگی آن وابسته است.

فرهنگ در جزء جزء زندگی فردی و اجتماعی ما حضور دارد و در صورت تقویت بنیه های فرهنگی است که جامعه به صلاح و رستگاری می رسد.

فرهنگ مشاغل ، کار و خدمت، رانندگی، پوشش، معاشرت، سیاست ورزی، تغذیه، درمان، شنیدن و گوش دادن، مطالعه، زندگی، همسایه داری و... به آداب و اصولی نیازمند است که ریشه در گذشته، سنن و سبک زندگی ما دارد.

***

به تازگی معاون فرهنگ دوست و فرهیخته سیاسی و اجتماعی استانداری مازندران پیشنهاد کرد که هفته فرهنگی شهرستان های مازندران برگزار شود.

این پیشنهاد شوق آفرین مایه خرسندی و اقبال اهالی فکر و فرهنگ شد و صد البته موجب زایش خلاقیت های فرهنگی و هنری در دیار علویان.

موسع بودن حوزه فرهنگ و فراوانی فعالان فرهنگی این نوید را خواهد داد که در صورت سیاست گذاری و برنامه ریزی درست و عالمانه، شاهد بسط و رونق شادی و نشاط اجتماعی و فرهنگی در جامعه خواهیم شد.

جامعه خسته و آسیب دیده اجتماعی ما به نشاط معنوی و شادی فرهنگی نیازمند است و اکنون فرصت خوبی برای مطالعه ، طراحی و برنامه ریزی برای برگزاری "هفته فرهنگی "است.

هفته فرهنگی شهرستان های مازندران رقابت سالم فرهنگی، تولید آثار و کالاهای فرهنگی ، معرفی نادیده ها و ناگفته های فرهنگی و هنری ، تقویت و بازتولید سنت ها و خرده فرهنگ های بومی و محلی و بسط نشاط اجتماعی را در پی خواهد داشت.

اگرچه مناسبت «14 آبان » به عنوان «روز مازندران» هنوز به طور جدی مورد توجه کنش گران فرهنگ و هنر مازندران قرار نگرفت، امیدواریم «هفته فرهنگی مازندران» و «هفته فرهنگی شهرستا ن های مازندران » رونق و نشاط فرهنگی و اجتماعی مطلوبی را در استان به دنبال داشته باشد.