چهارشنبه 28 آبان 1393-0:42

ماندن مديران غير همسو، توهين به راي مردم است

بودن مديران دولت قبلی، مي تواند طرفداران دولت تدبير و اميد را نگران کند و هم در انتخابات بعدي مشي اعتدال و تدبير و اميد دچار خسران شود.


 مازندنومه؛ سرویس سیاسی، لطف ا... محمدنژاد، رئيس سابق ستاد دكتر روحاني در مركز استان: در يك نظام دموكراتيك و مردم سالار اصل تغيير مديريتي بعد از هر انتخاباتي امري معقول و رايج به حساب می آید. هر حزب يا تشكلي كه پيروز در انتخابات باشد، مجموعه مديريتي كشور را اعضاي آن حزب تشكيل مي دهند و اين خود باعث رقابت جدي در عرصه سياسي كشور مي شود، چرا كه وقتي انتخابات رقابتي شود گروه يا جناحي با شعارهاي بهتر و سياست هاي اجرايي جهت رفاه عمومي، اقبال عمومي بيشتري را به سمت خود مي كشد و پيروز انتخابات مي شود. اين كار ضمن حفظ منافع ملي، ميزان مشاركت مردم را بالا برده، باعث تقويت نظام مي شود.

 در كشور ما كه بر مبناي مردم سالاري ديني است، اين امر مستثني نيست، چرا كه در دولت آيت ا.. هاشمي و دولت آقاي خاتمي و احمدي نژاد اين كار صورت گرفت، اما در زمان دولت مظلوم دكتر روحاني متاسفانه مشاهده مي شود مديراني هنوز وجود دارند كه نه تنها شعارهاي انتخاباتي و سياستهاي اعلام شده قبل از انتخابات دولت را قبول نداشتند، بلكه در برابر آن موضع هم گرفتند ولي اكنون در مسند مديريت قرار دارند، جاي مديريتي آنان تعويض مي شود، يا تغييرات نيم بند انجام مي گيرد و يا از ستاد انتخاباتي ديگر كانديداها آمده اند.

جاي تاسف است در انتخاباتي كه مردم مطالباتي داشته اند و اين مطالبات را در شعارهاي آقاي دكتر روحاني ديدند و در يك رقابت سياسي سالم، رئيس جمهوری خود را انتخاب كردند طبيعي است جنس مطالبات مردم در عمل با مديران همسو با تفكر دولت تحقق مي يابد و اين حداقل خواسته مردم است. ولي اكنون در بخشهاي مهم از جمله مديران استاني، شهرستاني به ويژه فرمانداري يا بخشداري كه كانون سياست هاي اجرايي دولت است هنوز در بعضي شهرها افرادي وابسته به دولت قبل با تفكر پوپوليستي و با داشتن لابي هاي قوي سهم خواه در مسند كار هستند كه با موفقيت دولت نگران و با ناكامي هاي دولت كام شان شيرين مي شود.

بودن چنين مديراني مي تواند طرفداران دولت تدبير و اميد را نگران کند و هم در انتخابات بعدي مشي اعتدال و تدبير و اميد دچار خسران شود.

 انتظار مردم از دولت و مسئولان بالا دست اين است كه بر اساس اين شعار انتخاباتي دكتر روحاني كه گفتند: « كساني كه كشور را به اين روز انداختند بدانند كه مردم ديگر آنها را نمي خواهند» مدیران ناکارامد دولت گذشته را از عرصه مديريت خلع کنند تا افرادي شايسته و كارآمد با تفكر دولت تدبير و اميد روي كار آيند.

مماشات بیشتر با نماینده ها هم کارساز و چاره کار نیست و این را از رای معنادار سه شنبه آن ها به وزیر پیشنهادی علوم می توان دریافت.